Tekst nr: 98

1Kell ei ole ju veel kolmteist, mehed!Kell olõ-i jo viil kolmtõist, mehe!
2Ja ma ei näe veel ingleid. Kus nad küll jäävad?Ja ma ei näe viil engliid. Kohes nä ummõtõ jäävä?
3Oota väheke, õhtul võib veel lundki sadama hakata ...Ooda vähäkene, õdagu või viil lummõ kah sadama naada…
4Kes laiali valab?Kiä lakja vala?
5Kuule, aga kas nad parteisse sind võtsid?Kuulõ, a kas nä parteile võti sinno?
6Brigadir, kas peab uue segu segama või selle lõpuni tarvitama?Brigatiir, kas piät vahtsõ sego segämä vai seosama lõpuni tarvitama?