Tekst nr: 97

1Karilatsi suitsusaun avab külastajatele uksed!Karilatsi savvusann tege külälisilõ ussõ’ vallalõ!
2Vaid ühel korral, 09. aprillil, on võimalus kõikidel huvilistel külastada Karilatsis asuvat Põlva Talurahvamuuseumi suitsusauna ja saada osa Lõuna-Eesti vürtsikast pärimuskultuurist!Õnnõ ütel kõrral, mahlakuu 9. pääväl, saa huvilinõ kävvü Karilatsin Põlva Talurahvamuusõumi savvusannan ja saia’ ossa Lõuna-Eesti perimüskultuuri kombist!
3Suitsusauna päeva juhatab sisse folklooriansambel Kõivokõsõ saunakombeid tutvustava kavaga.Savvusanna päivä alostas folklooriansambli Kõivokõsõ. Nimä’ tutvustasõ’ sannakombit.
4Enne saunalavale minekut tasub kindlasti kuulata ära saunakombestiku asjatundja ja praktiku Eda Veeroja loeng, kes tutvustab Võrumaa suitsusaunas käimise traditsioone ja saunaga seotud rituaale ning tavasid.Inne sannalava pääle minekit saa kullõlda’ savvusannakombidõ as´atundja Veeroja Eda juttu, kiä kõnõlõs Võromaa savvusanna kombist ja tuust, kuimuudu om sündsä savvusannan olla’.
5Saunalistele pakub mõnusat äraolemist muuseumi rahvamaja ja Põlva Lõõtspillikooli muusikud koos tantsurühmaga Värten.Sannalisi hää olõmisõ iist hoolitsasõ’ muusõumi rahvamaja ja Põlva Lõõtspillikooli pillimängjä’ üten tandsupargiga Värten.
6Meelepärast ühisele teelauale võib igaüks ise ühes võtta.Tsäijuumise manu’ pääle sanna võinu’ egä tulõja esi söögipoolist üten võtta.
7Saunapääsme saab lunastada muuseumi pileti näol 1,28 Euro eest.Sanna päsemise jaos tulõ osta muusõumi pilet, miä mass 1,28 eurut.
8Saunapäev algab kell 12:00. Saunaskäik alates kella ühest päeval seni, kuni leili jätkub.Savvusannapäiv nakkas pääle kell 12, sanna saa joba kellä ütest niikauga ku lõun´t jakkus.
9NB! Kuna saunalava suurus ja leilitamise aeg seavad piirangud, on vajalik kindlasti eelregistreerimine aadressil katitaal@gmail.com või telefonil 79 98 945.Tähelepandmisõs! Kona sann olõ-i suur ja kütetäs tedä jo üts kõrd, sis kimmä pääle sanna minekis om vajja hindäst inne teedä’ anda kas e-posti pääle katitaal@gmail.com või kõlistõn telehvoni pääle 79 98 945.
10Loe lähemalt suitsusaunaga seonduvast Vaimse pärandi nimistust ning päevast, mil suitsusauna tsõõriklauas kirjutati alla Ühiste kavatsuste protokollile (võru- ja kirjakeelne tekst)Loe’ savvusanna kotsilõ ka Eesti vaimsõ perändi nimistüst www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/