Tekst nr: 92

19.00- Kalameeste registreerimine ja laada algus Võru Kirikuplatsil9.00- Kalamiihi kirjapandminõ ja laada alostus Võro Keriguplatsil
29.30 - Ivari Padari tervitus Võromaale, töörahva kalarongkäik suundub orkestri saatel kalale9.30 - Padari Ivari tervütüs Võromaalõ, tüürahva kalarongikäük lätt orkestrimuusikaga kalalõ
310.00-12.00 - Kalapüük Roosisaare sillalt10.00-12.00 - Kalapüüdmine Roosisaarõ silla päält
410.30-Armulaulud kirikuplatsil, mis tähistavad armuaja algust10.30-Armastusõ laulu' Keriguplatsil, minkaga alostõdas armastusõ aigu
510.40- Võru Muusikakooli laste väike konsert Kirikuplatsi pargis10.40- Võro muusikakooli latsi väiku kontsõrt Keriguplatsi man pargin
611.00 - Ivari Padar avab Euroopa päeva11.00 - Padari Ivar tege Euruupa päävä vallalõ
711.00- Mekime Armujooki ja tunnetame selle mõju, rüütel võtab neidusid põlve peale ja loeb armusalme11.00- Maidsami Armastusõ juuki ja kaemi, kas mõos kah. Rüütli võtt tütrikke üskä ja lugõ näile armastusluulõt.
811.30- Armuaja Suudlemisvõistlus. Peauhind-Romantiline armupakett. Kohalikelt ettevõtjatelt auhinnad suudlejatele 11.30- Armastusõ ao suuandmisõ võistlus. Pääavvuhind om romantilinõ armastusõ pakett. Suuandjilõ auhinna' ettevõtjilt.
912.00 - Maitseme Kalasuppi Kirikuplatsil ja Roosisaare silla juures 12.00 - Maidsami kalasuppi Keriguplatsil ja Roosisaarõ silla man
1012.00 - 15.30 Euroopa päeva mõttetalgud Kubija Hotellis12.00 - 15.30 Euruupa päävä mõttõtalos Kubija hotellin
11
12Oodatud on käsitöölised, turismitegijad, kalamehed ja kõik teised, kes endas kevadist armastust tahavad äratadaOodõtas käsitüülisi, turismitegejit, kalamiihi ja kõiki tõisi, kiä hindä sisen keväjäst armastust herätä' tahtva'
13