Tekst nr: 78

1Hea.................................Hää ..............
2
3Olete oodatud Võru Teatriateljee lavastuse „Painaja“ II esietendusele L. 3. juunil 2006 algusega kell 22:00 Väimela mõisa viljaaidas.Oodami Sinnu puulpäävä, 3. juunil 2006 kell 22.00. Väimälä mõisa viläaita kaema Võro Tiatriateljee tükkü "Painaja".
4
5
6TeatriateljeeTiatriateljee
7
8P. S. oma tulekust palume teatada hiljemalt 18. maiks. Tel. 78 68 676 (kultuurimaja Kannel)P.S. Umast tulõmisõst pallõmi teedä anda ildampa 18. mais. Tel. 78 68 676 (Kandlõ kultuurimaja)