Tekst nr: 76

1Puhka PiusalPiusal om pallo hää puhada
2Puhka PiusalPuhka’ Piusal
3
4Kaunis loodus, unikaalsed liivakoopad ja Ida-Euroopa suurim nahkhiirte kolooniaIllos kotus, umaperädse’ liivakooba’ ja kõgõ suurõmb nahkhiiri kamp Hummogu-Euruupan
5
6KoopadKooba'
7
8Infotahvel Egäsugumanõ teedüs
9
10Pildigalerii Pildikotus
11
12KülalisteraamatKüläliisi raamat
13
14Kontakt Kuis teedüst mano saa?
15
16SisukordSisus
17
18KoopadKooba’
19Koobaste ajaloostKuupõ aolugu
20MatkaradaMatkamisõ rada
21
22NahkhiiredÜüsiska’ (nahkhiire’)
23Puhkus PiusalPuhkaminõ Piusal
24
25Koobaste ajaloost Kuupõ aolugu
26MatkaradaMatkamisõ rada
27NahkhiiredÜüsiska’ (nahkhiire’)
28Puhkus PiusalPuhkaminõ Piusal
29
30InfotahvelEgäsugumanõ teedüs
31UudisedMiä sünnüs?
32ArengukavaKavvõmba’ plaani’
33PartneridSõbra’
34
35Uudised (pole midagi)Miä sünnüs (parla olõ-i midägi)
36
37Arengukava: Piusa Koobastiku Külastuskeskuse arengukavaKavvõmba’ plaani’: Piusa Kuupõ küläliisikeskusõ kavvõmba’ plaani’
38
39Partnerid (pole teksti)Sõbra’ (jutt viil tulõ)
40
41PildigaleriiPildikotussõ’
42ÜritusMinkast pildi’ omma
43Pilte kokku:Pilte om kokko:
44Vaatamisi:Kaemisi:
45
46Muu, uus teemaMuu, vahtsõnõ asi
47Pilte kokku:Pilte om kokko:
48Vaatamisi:Kaemisi:
49
50LoodusLuudus
51Pilte kokku:Pilte om kokko:
52Vaatamisi:Kaemisi:
53
54Viimati sisestatudViimäte mano pant
55
56Aktiivseid galeriisid:Kaemises pildikotussit:
57Pilte kokku:Pilte kokko:
58Erinevaid autoreid:Eri pilditegejit:
59Vaadatud kokku:Kaetu kokko:
60
61Saadan galeriile oma pildi / ettepaneku uue galerii tarvis Saada pildikotussõlõ uma pildi / panõ ette tetä vahtsõnõ pildikotus
62
63Teema: Minkast pildi’ omma:
64
65Pildi pealkiri:Miä pildi pääl om:
66
67Kasutaja:Pruukja:
68
69Parool:Salasõna:
70
71Pilt:Pilt:
72
73Mingi asjakohane selgitav tekst siia juurde:Jutt, miä taha mano käü:
74
75SaadanSaada är
76
77Saates ja avaldades materjali siin koduleheküljel annate Te õiguse eeltoodud materjali kasutamiseks.Siiä’ kodolehe pääle pilte ja muud saatõn annati Ti õigusõ tuud pruuki.
78Saatjal ei ole õigust materjali kasutamise eest esitada mingeid rahalisi nõudeid.Saatjal olõ-i õigust tuu iist rahha küssü.
79Meil on õigus reprodutseerida, levitada, avaldada ja esitada selliseid materjale lisades autori poolt materjali saatmisel avaldatud nime.Meil om õigus levitä’, trükki’ ja avalda’ saadõt matõrjaalõ, ku mi tuu man tegejä nime är märgimi.
80Ühelgi kolmandal isikul ei ole õigust kasutada siin koduleheküljel avaldatud materjale ilma Meie või autori loata.Kiäki tõnõ ei või pruuki taa kodolehe matõrjaalõ mi vai tegejä loalda.
81Meie ei vastuta saadetud piltide sisu ja kommentaaride eest.Mi vastuta-i siiä saadõt pilte sisu ja manokirotuisi iist.
82Meil on õigus kustutada pilte ja kommentaare, mis ei vasta sisult headele tavadele so kommentaarid, mis on teemavälised, kirjutatud teise isiku nimel, solvavad, labased, sisaldavad otsest reklaami, õhutavad vaenu, ebaseaduslikule tegevusele üleskutsuvad vms.Mi võimi är kistuta’ pildi ja jutu, miä ei putu asjasse vai olõ-i illos vai om kirotõt kinkagi tõsõ nime all vai om solvav vai om sisu poolõst päähämäärmine vai kuts säädüsest müüdä kaema vai midägi muud säänest.
83Leides siit pildi, mis ei tohiks siin Teie arvates olla siis palun informeerige meid sellest e-maili aadressil: info [at] piusa.ee ja vajadusel kustutame kõnealuse pildi. Ku Ti lövväti tast pildi, miä es tohtnu Ti arvatõn tan olla’, sõs pallõsi tuust teedä’ anda’ e-kiräga aadrõsil: info [at] piusa.ee ja ku vaia, sõs kistutami tuu pildi är.
84
85Külalisteraamat (pole teksti)Küläliisiraamat (jutt viil tulõ)
86
87KontaktKuis teedüst mano saa
88» 795 6360 » 795 6360
89» 53 445 xxx » 53 445 xxx
90» info@piusa.ee » info@piusa.ee
91» Asukoht» Asukoht
92
93AsukohtKos Piusa om?