Tekst nr: 73

1Tiidu kohupiimapakendTiidu kohopiimäpakk.
2Vali Niilo Tiit, 274. Ausad kohupiimad juba ammust ajast.Vali Niilo Tiit, 274. Kõrralik kohopiim joba hulga aigu.
3
4Head inimesed!Hää inemise!
5
6Mina olen Niilo Tiit. Ma tahtsin ainult seda öelda, et Nopril on uus kohupiim väljas jah, täitsa õige jutt. Ja seda kah, et ärge neid kaake valige, kes seadusi rikuvad. Valige ikka mind! Mu nummer on kakssada seitsekümmend neli.Ma olõ Niilo Tiit. Ma tahtsõ õnnõ tuud üteldä, et Norpil om vahtsõnõ kohopiim vällän jah, tävveste õigõ jutt. Ja tuud kah, et är noid kaakõ valigu, kiä säädüisist kinni ei piä. Vali õks minnu. Mu nummõr om katssada säidsekümmend neli.
7
8Vali Niilo Tiit. Ausad kohupiimad juba ammust ajast. Kaks seitse neli.Vali Niilo Tiit. Kõrralik kohopiim joba hulga aigu. Kats säidse neli.
9
10Head inimesed!Hää inemise!
11
12Mina olen Niilo Tiit, ikka endiselt Nopri piimamees. Mina tahan Ivi Eenmaa käest otse küsida:Ma olõ Niilo Tiit, õks tuu Nopri piimämiis. Ma taha Eenmaa Ivi käest õkva küssü:
13
14Miks olete kasvatanud Võru valitsemiskulusid kaks korda? Kui minu lehm kaks korda rohkem sööma hakkaks, ma läheksin pankrotti. Ons linn vähemalt hakanud rohkem piima andma?Mille omma ti valitsõmisaol Võro valitsõmiskulu katõkõrdsõs kasunu? Ku mu lehm kats kõrd inämb süümä nakkasi, lääsi ma pankrotti. Kas Võro liin om naanu tuuvõrra inämb piimä kah andma?
15Miks olete linna laenukoormuse kuuekordseks tõstnud? Mina olen oma meiereid ehitanud rohkem eurorahaga, sest see on kasulikum. Kas linnas töötavad majandusseadused teisiti?Mille ti liina võlakuurma kuvvõkõrdõs olõt ajanu? Ma olõ umma meiereid ehitänü õks inämb eurorahaga, selle et nii om kasuligumb. Kas liinan omma tõistmuudu majandusõ säädüse?
16Miks Semuehitus teile nii armas on, et riigihanke tingimused selle firma järgi tuleb sepistada? Mul saunakorstent parandas ikka see pottsepp, kes parema hinna tegi.Mille tuu Semuehitus teile nii kallis om, et riigihankõ põhimõttõ tuu firma perrä tulõ tetä? Mu sannakorstnat praavitas õks tuu pottsepp, kiä odavampa tege.
17Kas vastab tõele, et tahate Kesklinna pargile nimeks panna Monument Raiskamisele? 7 miljonit on suur raha küll, aga selline nimi poleks ikka ilus.Kas tuu om õigõ, et ti tahat Keskliina pargilõ Raiskamisõ Monument nimes panda? 7 miljonni om suur raha külh, a sääne nimi olõ-i õks illos.
18Ja lõpuks, kas tõesti tahate Võru linnalehe ümber nimetada Reformiklikiuudisteks?Ja viimätses, kas ti tõtõst tahat Võro liinalehe ümbre risti Reformiklikiuudissis?
19
20Aga kuni me vastuseid ootame, sööme Nopri kohupiima. Ja kui valima läheme, siis minu number on 274. A seeni, ku mi vastussit ooda, söömi Nopri kohopiimä. Ja ku valima läämi, sis mu nummõr om 274.