Tekst nr: 52

1õhuLossõhuLoss
2
3Paljud lõunamaa inimesed ei ole härmatist oma silmaga näinud, paljudes keeltes ei ole selle jaoks sõnagi, aga põhjamaa looduses on see üks ülevamaid vaatemänge.Pall´oq lõunõmaa inemiseq olõ-i härmätüst uma silmäga nännüq, pall´oq keeleq tiiä-i taa jaos sõnnagi, a põh´amaa luudusõh om taa üts kõgõ uhkõmb nättüs.
4Kui niisked tuuled valguvad läbikülmunud metsades, hakkavad okstel ja okastel kasvama jäänõelad nagu sätendav, metsast palju pisem mets.Ku nesseq tuulõq hämmäse läbikülmänüid mõtso, nakkasõ ossõ ja nõklo pääl kasuma jäänõglaq nigu üts hilkaja, mõtsast pall´o tsillõmb mõts.
5Äsja veel tumedad okastikud mähkuvad haprasse helendusse, moodustades kristalseid torne, karniise, arkaade ja muinasjutulisi losse.Ääsä viil tummõq nõglastuq mähitäs hapra valõhtusõ sisse, härmäst tegünes hõpõtsiid tornõ, karniisõ, arkaadõ, muinasjutuliidsi lossõ.
6
7Samasugust suursugusust nagu härmatisest, õhkub ka `õhuLossi´ nime all koondunud Eesti ehtekunstnike rühmast.Säänestsamma suursugusust nigu härmätüsest, lüü vällä ka ’õhuLossi’ nime ala kogohunu Eesti ehtmekunstnigõ rühmäst.
8Nad kuuluvad sellesse, tänapäeval haruldaseks muutunud kunstnike liiki, kes ei ole unustanud `ülevuse` mõistet.Nä kuulusõ säändsehe, seo ilma aigu harvas jäänü kunstnigõ lihti, kiä olõ-i unõhtanuq, midä korgõst tundminõ tähendäs.