Tekst nr: 51

13. aprill 2007 nr 42/4.4-33. aprill 2007 nr 42/4.4-3
2
3Austatud käsitööõpetajad!Hääq käsitüüoppajaq!
4
5Reedel, 4. mail kell 14.00-16.00 toimub Võru Instituudis rahvusliku käsitöö õppepäev, kus rahvusliku käsitöö konsultant Tuuli Tubin räägib naiste ja meeste käsitööst ajaloolisel Võrumaal.Riidi, 4. mail kell 14.00-16.00 om Võro Instituudin rahvusliku käsitüü opipäiv, kos rahvusliku käsitüü konsultant Tuuli Tubin kõnõlõs naisi ja miihi käsitüüst aoluulidsõl Võromaal.
6Õppepäevale on oodatud Võru- ja Põlvamaa tütarlaste ja poiste tööõpetuse õpetajad ning kõik teised huvilised.Rahvusliku käsitüü opipääväle oodõtas Võro- ja Põlvamaa tütärlatsi ja poiskõisi tüüoppusõ oppajit ja kõiki tõisi huviliidsi.
7
8Loengule saab registreeruda 27. aprillini.Loengulõ saa hinnäst registriiri 27. aprillini.
9Info ja registreerimine:Teedüs ja registriirminõ:
10tuuli@wi.werro.eetuuli@wi.werro.ee
11tel. 78 21960, 56 359637tel. 78 21960, 56 359637