Tekst nr: 45

1Läinud aasta detsembris kutsusime Uma Pido fänne üles hääletama Uma Pido poolt aasta turundustähe tiitli valimisel.Minevä aasta joulukuun kutsõmi Uma Pido sõpru üles andma hellü Umalõ Pidolõ, ku valiti aasta turundustähte.
2Oleme listi lugejatele võlgu tulemuste teadaandmise: Uma Pido 2013 oli Aasta Turundustähe esikuuikus.Olõmi listi lugõjilõ võgu tulõmusõ': Uma Pido 2013 oll' Aasta Turundustähe valimisõl edimädse kuvvõ hulgan.
3
4Turundusraadio andis välja Aasta Turundustähe tiitli, mille pälvis ansambli Winny Puhh oma rahvusvahelise tähelennu eest, teisele kohale jäi tudengisatelliidi ESTCube kosmosesse saatmine ja kolmandaks kinnisvarafirma LVM kampaania „Müüdud 90 päevaga”.Turundusraadio and' vällä Aasta Turundustähe tiitli, mink sai ansambli Winny Puhh uma rahvusvahelidse tähelinnu iist. Tõsõ kotussõ sai tudengisatelliidi ESTCube kosmosehe saatminõ ja kolmas oll' kinnisvarafirma LVM kampaania.
5
6Esikuuikusse pääsesid veel „Uma Pido 2013”, Navitrolla maalid Võru kortermajade välisseintel ja telesaade „Su nägu kõlab tuttavalt”.A edimädse kuvvõ hulgan olli' viil "Uma Pido 2013", suurõ' Navitrolla maali' Võrol kortinamaiu sainu pääl ja telesaadõ "Su nägu kõlab tuttavalt".
7
8Kokku kandideeris Turundusraadio aasta turundustähe tiitlile 34 erinevat sündmust, mis olid aasta jooksul pälvinud raadiolt nädala turundustähe tunnustuse.Kokko kandidiirse Turundusraadio aasta turundustähe tiitli pääle 34 erinevat asja, miä 2013. aastaga joosul olli' raadiolt saanu nädäli turundustähe tunnustusõ.
9
10Turundusraadio on aadressil www.mi.ee/turundusraadio igal teisipäeval kõlav internetiraadiosaade, milles räägitakse turundusest ja müügist, tunnustatakse turundajaid ja aidatakse turundamisnõuga.Turundusraadiot saa egä tõsõpäiv kullõlda aadrõsi www.mi.ee/turundusraadio päält ja tuu om internetiraadiosaadõ, kon kõnõldas turundusõst ja müügist, tunnustadas turundajit ja avitadas turundusnõvvoga.
11Raadiosaadet veab marketingi instituut.Saadõt tege marketingi instituut.
12
13Uma Pido korraldajad tänavad kõiki peo poolehoidjaid ja selle poolt hääletajaid ning tunnevad rõõmu asjaolu üle, et esikuuikus oli koguni kolm Vana Võromaaga seotud teemat - tunnustatud said ju nii Põlvast alguse saanud bänd, Võru linnapildi ilusamaks tegemine võrokesest kunstniku piltidega kui võrokeste suursündmus Uma Pido.Uma Pido kõrraldaja' tennäse' kõiki pidolõ uma helü andnu inemiisi. Suurt rõõmu võimi tunda tuu üle, et edimädse kuvvõ hulgan oll' kogoni kolm Vana Võromaaga köüdetü asja - tunnustusõ saiva jo nii Põlvast alostusõ saanu bänd, Võro liinapildi ilostaminõ võrokõsõst kunstnigu piltega ku võrokõisi suur pido Uma Pido.
14
15Mari-Liisa ParderMari-Liisa Parder,
16tel: 50 52 517tel: 50 52 517
17mariliisa.p@gmail.commariliisa.p@gmail.com
18skype: mari-liisaskype: mari-liisa