Tekst nr: 43

1*Räpinas tehakse kokkuvõtteid Vana Võromaa arenguideedest **Räpinäl võetas kokko Vana Võromaa arõnguideesid*
2
3Võru Instituut ja Uma regionaalprogrammi ettevalmistav nõukogu korraldavad ümarlaua nõupidamise *19. detsembril 2013 Räpina loomemajas (Pargi 31) kell 12-16.Võro Instituut ja Uma regionaalprogrammi ettevalmistav nõvvukogo kutsva huvilisi kullõma ja üten kõnõlõma tsõõriklavva ümbre.
4Jututeemaks on, kuidas saab Vana Võromaa eripära ja rikkusi kasutades kohapeal töökohti juurde luua ning millist tuge oleks piirkonna majanduselu elavdamiseks tarvis planeeritavast regionaalprogrammist.Jututeemas om, kuimuudu saa Vana Võromaa rikkusi pruuki, et inemistele paigapääl tüükotussid manu tulnu ja määnest tukõ võinu majanduselo härgütämises anda Vana Võromaa regionaalprogramm.
5
6
7Kavas on anda ülevaade Vana Võromaa eripära kasutava ettevõtluse uurimise tulemustest, pikemalt arutatakse ideevooru laekunud mõtteid ja nende põhjal koostatavat tegevuste plaani.Kavan om lühkü ülekaehus Vana Võromaa umaperä pruukva ettevõtluse uurmise tulemuisist, pikembält arotadas idee-tsõõrist tulnu plaane.
8Vaata päeva kava: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-arengu-programm/tsooriklaud-2013Kae päävä kavva: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm/tsooriklaud-2013
9
10Ümarlaua arutelule oodatakse ideede esitajaid, Vana Võromaa omavalitsuste ja arendusorganisatsioonide esindajaid, piirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, ettevõtlusega alustada plaanijaid, piirkonnaülesest koostööst huvitatuid ja kindlasti ka noori, kel on soov oma kogukonna heaks panustada.Tsõõriklavva ümbre omma oodetu kõik, kiä seo asjaga köüdüst tundva vai kinkalõ asi huvvi pakk.
11
12Vana Võromaa arenguprogrammi planeerimise algatasid Vana Võromaa omavalitsused, maavalitsused ja Võru Instituut, koostöös regionaalministri bürooga korraldati ettevõtlusuuring, ettevõtlusideede eelvoor ning toimub ümarlaua arutelu.Vana Võromaa arõnguprogrammi vällämärkmist alostiva Vana Võromaa umavalitsuse, maavalitsuse ja Võro Instituut. Ütenkuun regionaalministri bürooga kõrraldedi ettevõtluse uurmine ja idee-tsõõr, toimus ütine tsõõriklaud.
13Tegevusi *rahastatakse regionaalministri valitsemisala vahenditest.*Ettevõtmiisi jaos om *raha andnu regionaalministri valitsemisala.*
14
15Osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 16. detsembriks: Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.eeAnna tulõkist teedä ildamba 16. detsembris: Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee
16
17Vaata Uma programmi ettevalmistuste kohta:Kae mano Uma programmi ettevalmistuisi kotsilõ:
18http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogrammhttp://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm
19
20Täiendav info: Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24,Täpsämb teedüs: Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24,
21kylli.eichenbaum@wi.ee kylli.eichenbaum@wi.ee