Tekst nr: 40

1Suitsusaunade rändnäitus 2013 aastal Rändnäütüs suidsusannust 2013 aastagal
2
3 Näitust "Savvusann – mi uma sann" saab jätkuvalt külastada Vana Võromaa ja Setomaa erinevais paigus.Näütüst “Savvusann – mi uma sann”, saa kävvü kaeman Vana Võromaa ja Setomaa eri paigun aastak otsa.
42013. aastal on näitus vaatamiseks olnud juba Veriora raamatukogus, Mikitamäe vallamaja fuajees, Põlgaste raamatukogus, Vahtsõliina rahvamajas.Tinavaasta om näütüs kaemisõs olnu joba Veriora raamadukogon, Mikidämäe vallamajan, Põlgastõ raamadukogon, Vahtsõliina rahvamajan.
5Mais saab näitust külastada Meremäe vallamajas, juunis Haanjas RMK majas, juulis Misso rahvamajas.Lehekuun saa näütüsel kävvü Meremäe vallamajan, piimäkuun Haani külän RMK majan, hainakuun Misso rahvamajan.
6Augustist septembri keskpaigani on näitus üleval Mooste mõisas folgikojas, septembri teises pooles ja oktoobris oodatakse näitusekülastajaid Põlva keskraamatukogusse ja novembris saab näitusega tutvuda Seto talumuuseumis.Põimukuust süküskuu keskpaigani om näütüs üllen Moostõ mõisan folgikuan, süküskuu tõsen poolõn ja rehekuun oodõtas näütust kaema Põlva keskraamadukokko ja märdikuun saa näütust nätä Seto talomuuseumin.
7
8Näituse põhiosa koosneb pilditahvlitest, kus on vaatamiseks erinevaid suitsusaunu kõikidest Vana Võromaa kihelkondadest ning mõnedest Setomaa nulkadest.Näütüse põhijaon omma pildi esisugumaidsist suidsusannust kõikist Vana Võromaa kihlkundõst ni mõnõst Setomaa nulgast.
9Tekstitahvlitelt saab ülevaate võrokeste saunakommetest.Jutu kõnõlõsõ võrokõisi savvusannakombist.
10Näituse osaks on pärissaunast 10 korda väiksem suitsusaunake, millelt saab katuse ja lae ära võtta ning uurida täpselt järele, milline on üks tüüpiline Võromaa suitsusaun.Näütüsel saa kaija peris-sannast kümme kõrda tsillembat sannakõist, millel kääävä katus ja lagi päält valla, nii et saa täpsäle perrä uuri, määne sõs üts kõrralik Võromaa sann ka sisestpuult om.
11
12Näitus valmis 2011. aasta sügisel MTÜ Hinokad ja Võro Seltsi VKKF koostööna, näituse valmimist toetas Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist.Näütüse pandsõva kokko 2011. aastagal MTÜ Hinokad ja MTÜ Võro Selts VKKF, näütüse tegemisõs andsõ tukõ Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist.
13Näitus on olnud väljas piirkonna erinevais rahvamajades, külakeskustes, raamatukogudes.Näütüs om üle Vana Võromaa olnu kaemises mitman rahvamajan, küläkeskusen vai raamadukogon.
14Soovijad saavad näitust tasuta tellida Võro Selts VKKF kaudu, täpsemalt kokkuleppimiseks võtta ühendust: Tahtja saava näütüst telli Võro Seltsi VKKF käest, rahha tuu iist ei küsütä. Täpsämbalt saa küssü:
15Külli Eichenbaum, tel 56611924,Külli Eichenbaum, tel 56611924,
16kylli.eichenbaum@wi.eekylli.eichenbaum@wi.ee