Tekst nr: 4

1RaamatRaamat
2OLIVIA JA ESIMENE MAAILMOLIVIA JA ESIMENE MAAILM
3Kerttu SoansKerttu Soans
4Väike Vanker, 2003Väike Vanker, 2003
5
6Lugesin emmega raamatut “Olivia ja esimene maailm”.Lugõsi imägaq kuun raamatut „Olivia ja esimene maailm“.
7Emme luges mulle selle ette, sest mina oskan ainult natuke trükitähti lugeda.Imä lugõsi tuud mullõ ette, selle et maq esiq mõista viil õnnõ tsipakõsõ trükütähti lukõq.
8Selles raamatus on Olivia.Taan raamatun om Olivia.
9Tema on tüdruk ja ma arvan, et ta on minust natuke noorem.Timä om tütärlats´ ja ma arva, et tä om minost veidüq noorõmb.
10Olivial on koer Kruubi-Ruudi.Olivial om pini Kruubi-Ruudi.
11Emme ja issi on tal ka.Imä ja esä ommaq täl kah.
12Olivia arvab, et Kruubi-Ruudi on päkapikkude kuninga hobune.Olivia meelest om Kruubi-Ruudi pässäpikkõ kuninga hopõn´.
13Mõnikord Oliviaga natuke pahandatakse.Mõnikõrd Oliviagaq ka veidüq pahandõdas.
14Emme ja issi mängivad ka Oliviaga.Imä ja esä mäng´väq ka timägaq.
15Emme pani ükskord sukapüksid pähe, et tal oleksid nagu pikad juuksed ja siis ta tantsis Oliviaga.Üts´kõrd pandsõ imä hindäle sukapüksiq pähäq, et timäl olõssiq kah niguq pikäq hiusõq ja sõs tä tandsõ Oliviagaq.
16Ükskord nad mängisid, et neil on mängult taldrikud ja mängult on seal peal süüa ja siis nad pakkusid seda üksteisele.Üts´kõrd nä mängseq, et näil ommaq mängult taldriguq ja et näil om sääl pääl süük´ ja sõs nääq paksõq tuud süüki üts´tõsõlõ.
17See oli väga maitsev.Süük´ oll´ väegaq hää.
18Olivia käib emme ja issiga igal pool mere ääres ja kontserdil.Olivia käü imä ja esägaq egäl puul mere veeren ja kontsõrdil.
19Neil käib mõnikord lell külas.Näil käü mõnikõrd ka lell külän.
20Lell on issi vend.Lell om esä veli.
21Olivia näeb igasuguseid huvitavaid asju.Olivia näge egäsugutsit huvitavit asjo.
22Et pannkookide peal on maastik ja meres on vahujänesed.Et pann´kuukõ pääl om maastik ja et meren ommaq vatust jänesseq.
23Mina näen teistsuguseid asju, aga emme ütleb, et need on ka huvitavad.Maq näe kül tõistsugutsit asju, a imä ütles, et nuuq ommaq ka huvitavaq.
24Selle raamatu pilte oli tore vaadata.Taa raamadu pilte oll´ hää kaiaq.
25Kui vaatasin alguses, nägin ühtesid asju ja kui vaatasin kaua, siis oli veel teistsuguseid asju ka näha, mida alguses ei näinud.Ku kai algul, näi ütsi asjo ja ku kai kavva, sõs oll´ viil tõistsugutsiid asjo ka nätäq, midä algusõn es näeq.
26Kõige rohkem meeldisid mulle jutud “Olivia ja tiivad” ja Olivia ja muusika”.Kõgõ inämb miildüväq mullõ jutuq „Olivia ja tiivad“ ja „Olivia ja muusika“.
27Teised lapsed peaksid ka seda raamatut lugema, sest see on tore.Tõsõq latsõq piässiq kah taad raamatut lugõma, selle et taa om torrõ.
28
29Richard Ojar (6 a)Richard Ojar (6 a.)
30jutu pani kirja tema emme Triinu.Jutu pand´ kirjä timä imä Triinu.