Tekst nr: 39

1Maakividest suitsusauna kerisahju tegemineMaakivest sannakeresse tegemine
2
3Mai viimasel nädalavahetusel tehakse Haanjamaal Mooska talu uuele suitsusaunale vanapärane maakividest sauna-ahi.Piimäkuu tõsel nädälivaihtusõl (8. ja 9. juunil) tetäs Haanimaal Mooska talon vahtsõlõ savvusannalõ vanamooduline maakivest keres.
4
5Vanal ajal, kui savist telliskivid olid liig kallid või neid üldse saada polnud, tehti saunade kerisahjud üleni maakividest.Õigõ vanast, ku savikivvõ es olõ lajalt saija, tetti sannakeressit maakivest.
6Suurtest kividest laoti kolle, võlvideks otsiti piklikuma kujuga kivid, mis risti üle kolde pandi ja siis nende peale laoti järjest väiksematest kividest keris.Suurist kivest laoti koldejago, võlvis otsiti pikligumba kivi, mis koldõ pääle risti kävevä ja sõs noidõ pääle laoti kõrrast veidembist kivest keresse jago.
7Niisugused ahjud nägid välja nagu suured kivihunnikud.Sändse aho olliva nigu suurõ kiviunigu.
8Teadmisi ja oskusi pidi olema sellise ahju tegemiseks, et keris ikka koos püsiks ja kütmisele vastu peaks.Paras kunts oll näide tegemine, et nä ka kuun saisnu ja kütmist kannatanu.
9Praegusel ajal tavaliselt enam maakividest saunaahje ei tehta, mõned meistrid siiski oskavad sellist ahju teha.Prõllatsel aol maakivest sannaahje inämb ei tetä, mõne ütsigu meistre mõistva viil säänest ahjo perrä tetä.
10
11Mooskal ettevõetav töö saab olema katsetamine ja õppimine, kus abiks on vanad pildid ja joonistused.Mooskal ettevõetav tüü om üts suur pruuvmine ja opmine, kos tiidmist võedas vannu pilte ja joonistuisi päält.
12Ahju tegemist juhatavad meistrid.Tüü man om paar meistret, kiä sändsit ahje mõnõ tennü om.
13Kel on tõsine soov maakivist saunaahju tegemist töö käigus õppida – paar õpipoisi kohta on veel vaba. Täpsemalt küsi Mooska perenaiselt Edalt: eda.veeroja@gmail.com Paar õpipoissi saanu viil tüü manu tulla – ku om tõsine tahtmine seod tüüd tegemise käigin oppi, tii kaupa pernaasõ Edaga: eda.veeroja@gmail.com
14Maakiviahju tegemist plaanivad üles filmida Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogiate asjatundjad.Maakivest keresse tegemine om plaanin ka üles filmi.
15Töötoa läbiviimist ja tööprotsessi filmimist toetavad Vana Võromaa kultuuriprogramm ja Eesti Kultuurkapital.Ettevõtmist tugõva Vana Võromaa kultuuriprogramm ja Eesti Kultuurkapital.
16
17Info: Külli Eichenbaum, tel 56611924Teedüsse pandsõ üles Külli Eichenbaum, tel 56611924
18
19Pilt: Vanaaoline maakivest sannakeres.Pilt: Vanaaoline maakivest sannakeres.
20Pilt om peri ERM-i kogust (ERM Fk 475:20).Pilt om peri ERM-i kogust (ERM Fk 475:20).