Tekst nr: 38

1Võrokeste suitsusauna UNESCO taotlus läks teeleVõrokõisi suidsusanna taotlus läts UNESCO poolõ minemä
2
3Eesti riik esitas UNESCO-le taotluse kanda Vana Võromaa suitsusaunakombestik inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.Eesti riik esit paastukuu 20. pääväl UNESCO-le taotlusõ kanda Vana Võromaa suidsusannakombõ inimkonna vaimlidsõ kultuuriperändüse esindüsnimistühe.
4Kultuuriminister Rein Lang allkirjastas taotluse 20. märtsil. Taotlus koos lisamaterjalidega saadeti UNESCO peakorterisse Pariisi.Kultuuriministri Rein Langi puult ala kirotet taotlus üten lisadega saadõti UNESCO päämajja Pariisi.
5Taotluse läbivaatamine ning hindamine võtab aega poolteist aastat, lõpliku otsuse teeb vaimse kultuuripärandi kaitse komitee 2014. aasta lõpus.Taotlusõ läbikaemine ja hindamine võtt aigu puultõisku aastat, lõppotsusse tege vaimlidsõ kultuuriperändüse kaitsmise komitee 2014. aastaga lõpun.
6
7Võrokeste kogukond on taotluse ettevalmistamisega tegelenud kolm aastat.Võrokõisi kogokund om taotlust ette valmistanu kolm aastakka.
8Taotluse koostamist on juhtinud vabatahtlik suitsusauna koostöökogu, kes tegutseb kohalike organisatsioonide toel.Taotlusõ tegemist om iist võtnu suidsusannu kuuntüükogo, kiä tegutsõs kohalige seltse ja asotuisi toetusõl.
9Taotluse koostamist nõustas UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon.Taotlusõ kokkopandmise man avit nõvvoga UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon.
10
11Taotluse ettevalmistusperioodil uuriti praegusaegset saunakombestikku ja tehti raamat, film ning rändnäitus Võromaa suitsusaunadest.Kolmõ aastaga joosul inne taotlusõ tegemist uuriti parhillatsit sannakombit, tetti raamat, film ja näütüs Võromaa suidsusannust.
12Igal aastal toimuvad avatud suitsusaunade päevad ja korraldatakse erinevaid õpitubasid teadmiste-oskuste jagamiseks.Ega aastak om olnu sannapäivi ja opitarõsid, kon om saanu sannaga köüdet tiidmisi-mõistmisi oppi.
13Tegevustesse on panustanud saunade omanikud, kodanikuühendused, asutused ja ettevõtted.Tegemiisi man omma olnu ja avitanu sannu peremehe, seldsi, asotusõ ja ettevõtte.
14Hea koostöö on koostöökogul olnud Tartu Ülikooliga, Eesti Rahva Muuseumiga, Rahvakultuuri Keskuse ja kultuuriministeeriumiga.Hää kuuntüü om olnu Tarto Ülikooliga, Eesti Rahva Muuseumiga, Rahvakultuuri Keskuse ja kultuuriministeeriumiga.
15
16Suitsusaun koos saunakombestikuga on Vana Võromaa kultuuripärandi oluline osa, mis vajab suuremat tähelepanu ja kogukonna ühist tegutsemist, et suitsusaunad ja nendega seotud tavad elavas kasutuses edasi kestaksid.Suidsusannakombõ üten sannuga omma Vana Võromaa kultuuriperändüse üts jago, miä taht suurõmbat tähelepandmist ja kogokunna ütist joudu, et sannu edespidigi pruugitanu ja sannuga köüdet kombõ alaõ püsünü.
17
18UNESCO esindusnimekirja jõudmiseks tehtud töö ja Vana Võrumaa saunakombestiku laiem teadvustamine on innustanud kohalikke peresid oma saunu taas korda tegema, uuesti kasutusele võtma ja selle üle uhkust tundma.UNESCO esindüsnimistühe jõudmisõs tettü tüü ja Vana Võromaa sannakombist laemb kõnõlõmine om härgütanu perrit uma sannu kõrda tegema, sannu vahtsõst pruukma ja tuu üle uhkõ olõma.
19
20Võrokeste suitsusauna koostöökogu on erinevate organisatsioonide esindajate ning kodanike vabatahtlik tegutsemisühendus, mille tegevust koordineerib MTÜ Võro Selts VKKF, osalevad OÜ Mooska, MTÜ Hinokad, Võru Instituut, MTÜ Haanjamaa Kultuurikoda, Põlvamaa Talurahvamuuseum, MTÜ Karula Hoiu Ühing, Võrumaa Turismiliit, MTÜ Vanaajamaja ja veel mitmete organisatsioonide esindajad.Võrokõisi suidsusanna kuuntüükogo om tsõõr inemiisi eri seltsest ja asotuisist, talodest ja külädest, kinkalõ om savvusannakombide püsümine tähtsä. Kogo tegemisi avitas prõlla kõrralda MTÜ Võro Selts VKKF, kogon omma osalidsõ OÜ Mooska, MTÜ Hinokad, Võru Instituut, MTÜ Haanjamaa Kultuurikoda, Põlvamaa Talurahvamuuseum, MTÜ Karula Hoiu Ühing, Võrumaa Turismiliit, MTÜ Vanaajamaja ja viil mitma inemise.
21
22Info: Külli EichenbaumInfo: Külli Eichenbaum
23suitsusaunade koostöökogu infojuht, suidsusannu kuuntüükogo infojuht,
24Võru Instituut Võro Instituut
25tel 56611924tel 56611924