Tekst nr: 37

1Tule augustis Haanjamaale suitsusauna!Tulõ põimukuun Haanimaalõ suidsusanna!
2
3III Haanimaa suidsusanna nätäl toimub sel aastal 1.-4. augustil.III Haanimaa suidsusanna nätäl om tinavaasta põimukuu 1.-4. pääväl.
4Ettevõtmistest osasaamiseks pane ennast aegsasti kirja!Sannapäävä tegemiisist osasaamisõs panõ hinnäst aigsahe kirja!
5
6Neljapäev, 1. augustNelläpäiv, 1. 08
7Kell 10 algab 2-päevane praktiline vana sauna renoveerimise töötuba Hartsmäe talus.Kell 10 nakkas Hartsmäe talon 2-pääväline oppus, kuis vanna sanna kõrda tetä
8Eelregistreerimine VAJALIK!Panõ KIMMÄHE hinnäst kirja!
9Kell 12 saunateemaline pärimusmeditsiini õpituba Irje Karjuse (Metsamoori) juhendamisel Mooska talus.Kell 12 sannaga köüdet tohterdamine Mooska talon mõtsamoori Karjuse Irje juhatamisel.
10Eelregistreerimine VAJALIK!Panõ KIMMÄHE hinnäst kirja!
11
12Reede, 2. augustRiidi, 2. 08
13Jätkub 2-päevane praktiline vana sauna renoveerimise töötuba Hartsmäe talus.jakkus 2-pääväline vana sanna praavitamise oppus Hartsmäe talon.
14Kell 14 algab 2-3 tunnine ringkäik kohalikesse suitsusaunadesse eesmärgiga tutvuda erinevat tüüpi saunadega.Kell 14 nakkas 2-3 tunnine käük kohaligen suidsusannun.
15Ringkäiku viib läbi kohalik Haani mees Silver Näkk.Kaijas esisugumasi sannu sisest ja välläst haanimehe Näki Silveri juhatusõl.
16Kell 19 toimub juhtmevaba muusika ja tantsuõhtu Plaani Karjamõisas.Kell 19 om tsimmaniõdak Plaani Karjamõisan.
17
18Laupäev, 3. august – suitsusaunapäevPuulpäiv, 3. 03 – sannapäiv
19Osalemine etteregistreerimisel, kohtade arv piiratud.Sannuhe saava neo, kiä omma kipõmbahe jõudnu hindä ette kirja panda. Kotussit olõ-i pallo.
20
21Pühapäev, 4. augustPühapäiv, 4. 08
22Kell 11-15 ootame kõiki Haani naiste ja meeste Suvetarre Suurel Munamäel.Kell 11-15 oodõtas rahvast Haani naisi ja miihi Suvõtarrõ Suurõl Munamäel.
23Suure Munamäe tornis on avatud kohalike suitsusaunade teemaline näitus.Munamäe tornin om nätä kohalige suidsusaunnu pilte näitüs.
24
25Vaata päevade KAVA.Kae päevi KAVVA.
26
27Eelregistreerimine: Ivi Rausi, ivirausi@gmail.comKirjapanõk: Ivi Rausi, ivirausi@gmail.com
28tel +372 511 2280tel +372 511 2280
29
30Värskemaid uudisi sündmuse kohta loe:Värskembat teedüst loe:
31http://haanja.eu/sann/programm/http://haanja.eu/sann/programm/
32http://haanja.eu/sann/suomi/http://haanja.eu/sann/suomi/
33http://haanja.eu/sann/english/http://haanja.eu/sann/english/