Tekst nr: 34

1Vana suitsusauna teisaldamise õpitubaSännan opatas kuis vanna savvusanna paigast liiguta.
2
313. ja 14. aprillil 2012 toimub Sänna Kultuurimõisas vana suitsusauna (palkhoone) teisaldamise esimene õpituba.13. ja 14. aprillil 2012 opatas Sännä Kultuurimõisan huviliisile, kuis palgõst tett vanna suidsusanna tõiste paika viimisõs valla võtta.
4Kahe päeva jooksul näidatakse, kuidas võtta vana hoonet tükkideks lahti.Katõ pääväga võedas sann vanan paigan jupõs.
527. ja 28. aprillil on teine õpituba, kus lahtivõetud saun uues paigas üles ehitatakse.27. ja 28. aprillil opatas tüü käigin, kuis vallavõet sanna vahtsõn paigan üles ehitä.
6
7
8Tööd juhendab Andres Ansper, kes on rahvusliku ehituse seltsi liige, Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse osakonna praktikate juhendaja ja koostanud juhendi "Igamehe suitsusauna aabits".Tüüd juhatas Andres Ansper, kiä om rahvusligu ehitüse seldsi liige, juhendas Viljandi Kultuuriakadeemiän rahvusligu ehitüse osakunna praktikatüüd ja on kokko pandnu juhatusõ, kuis hindäle vahtsõt savvusanna ehitä.
9
10Reede, 13.04.2012Riidi, 13. mahlakuu päiv
1110.00 - 11.00 Sissejuhatav loeng suitsusauna kultuurist ja ajaloost ning rahvuslikust ehitusest10.00 - 11.00 Alostusõs kõnõldas savvusannakombist ja aoluust ni rahvusligust ehitüsest.
1211.30 - 13.30 Vana suitsusauna lahtimonteerimine ja osade märgistamine11.30 - 13.30 Vana savvusanna vallavõtmine ja juppe märkmine.
1313.30 - 14.00 Lõunapaus (võta kaasa oma moonakott)13.30 - 14.00 Lõunavahe: uma moonakott tulõ ligi võtta!
1414.00 - 18.30 Vana sauna lahtimonteerimine ja osade märgistamine jätkub14.00 - 18.30 Sanna vallavõtmine ja juppe märkmine lätt edesi.
15 
16Laupäev, 14.04.2012Puulpäiv, 14. mahlakuu päiv
1710.00 - 13.30 Vana suitsusauna lahtimonteerimine10.00 - 13.30 Sanna vallavõtmine jakkus.
1813.30 - 14.00 Lõunapaus (võta kaasa oma moonakott)13.30 - 14.00 Lõunavahe uma moonakoti pääl
1914.00- 18.30 Vana suitsusauna lahtimonteerimine jätkub14.00- 18.30 Sanna vallavõtmine lätt edesi
20  
21Reede, 27.04.2012Riidi, 27. mahlakuu päiv
2210.00 - 13.30 Vana suitsusauna kokkupanemine10.00 - 13.30 Sanna kokkopandmine
2313.30 - 14.00 Lõunapaus (võta kaasa oma moonakott)13.30 - 14.00 Lõunavahe uma moonakoti pääl
2414.00- 18.30 Vana suitsusauna kokkupanemine jätkub14.00- 18.30 Sanna kokkopandmine lätt edesi
25  
26Laupäev, 28.04.2012Puulpäiv, 28. mahlakuu päiv
2710.00 - 13.30 Vana suitsusauna kokkupanemine10.00 - 13.30 Sanna kokkopandmine
2813.30 - 14.00 Lõunapaus (võta kaasa oma moonakott)13.30 - 14.00 Lõunavahe uma moonakoti pääl
2914.00- 18.30 Vana suitsusauna kokkupanemine jätkub14.00- 18.30 Sanna kokkopandmine lätt edesi
30
31Õpitoad on TASUTA.Õppus om massulda.
32Osalejaid oodatakse tööriietega.Tulõ tüürõivin, selle, et tüü oppas.
33Toetab Vana Võrumaa KultuuriprogrammTugõ Vana Võromaa Kultuuriprogramm
34Lisainfo – 5647 4448 (Hindrek Vou) või weouyou@gmail.comKüsü tel 5647 4448 (Hindrek Vou) või weouyou@gmail.com
35Sänna KultuurimõisSänna Kultuurimõis
36Sänna, Rõuge valdSänna, Rõuge vald
37VõrumaaiVõromaa
38
39Endine metskonna saun, mis asub Pärlijõe kaldal, viiakse lahtivõetuna jõe teisele kaldale, põlenud sauna asemele.Inneskine mõtskunna sann Pärlijõõ veeren viiäs valla võetuna jõõ tõsõ kalda pääle, palanu sanna asõmõlõ.
40Pilt: Hindrek Vou, märts 2012.Pilt: Hindrek Vou, paastukuu 2012.