Tekst nr: 32

1Haanjamaa ootab taas suitsusaunalisiHaanimaa uut huvilisi suidsusanna
2
3Haanjamaa on üks haruldane nurgake Eestimaal, kus ikka veel on traditsiooniline suitsusaun oma tavade, tarkuste ning tervistava mõjuga inimeste igapäevaelu oluliseks osaks.Haanimaa om üts esimuudu nukakõnõ Eestimaal, kon suidsusann om inemiisi egäpäävätsen elotsõõrin tähtsä ja avvu seen.
4Haanimaa suidsu- ehk savusanna omanikud on uhked oma saunadele ja soovivad  jagada saunaelamusi, uskumusi, kombeid, oskusi ja teadmisi kõigi huvilistega.Haanimaa suidsusannu vai savvusannu peremehe omma uhkõ uma sannu üle ja kutsva külälisi kah suidsusanna iho ja henge harima, sannalugudõst ja -kombist ossa saama.
5
6Haanjamaa saunaomanikud  ootavad 2.-5. augustini toimuval II Haanjamaa suitsusaunanädalal külla  pärimuse ning saunakultuuri huvilisi pereti ja sõpruskonniti.Põimukuu 2. -5. pääväni, ku om Haanimaa II suidsusannanätäl, uutva Haanimaa sannaperre küllä perimüse ja sannakombidõ huvilisi, tulla või nii perrega, sõpru seltskunnaga ku umaette.
7Osaleda saab erinevates töötubades,  õppida tegema ravivihtasid, saunamassaaži, suitsutada liha, kütta endale sauna ning kuulata kosutavat „stepslivaba“ muusikat parimatelt Lõuna-Eesti muusikutelt.Tüütarõdõn ja oppuisil saa kütta sanna, tetä vihto, lihha suidsuta, oppi tarkuisi sannan tohtõrduisist, uuri sannu ja sanna eihtüse kuntse. Pidoõdagul saa ütenkuun laulda-tandsi Lõunõ-Eesti muusikidega.
8
9Mullu valis SA Lõuna-Eesti turism Haanjamaa suitsusaunanädala piirkonna üheks eredamaks turismisündmuseks.Minevaasta nimmas tsihtsäädüng Lõuna-Eesti turism Haani suidsusannanädäli ütes parõmbas ettevõtmisõs.
10Eelmisel aastal tunti Haanjamaa suitsusaunade ja töötubade vastu üle Eesti väga suurt huvi, seetõttu peavad saunamõnude ihkajad  endast juba varakult teada andma aadressil eda.veeroja@gmail.com.Huviliidsi oll sõs hulka üle kõge Eesti ja eski kavvõmbalt. Sannalisõ ja oppi tahtja piäsi joba aigsahõ hindäst teedä andma adressi pääle: eda.veeroja@gmail.com , et kimmähe kotus saija.
11
12Lisainfo kogu sündmuse kohta ivirausi@gmail.com või  51 12 280Küsü täpsembat teedüst Rausi Ivilt: ivirausi@gmail.com vai tel 51 12 280
13
14Lisatud on ka kogu nädala programmKae kõge nädäli tegemiisi kava