Tekst nr: 30

1Parandus 08. november 2012Parandus 08. märdikuud 2012
2
3Sellesügisene suitsusaunapäev tuleb novembris RuusalSeosügüsene suidsusannapäiv tulõ märdikuun Ruusal
4
522. novembril toimub Räpina kihelkonnas Ruusa rahvamajas suitsusaunapäev.Märdikuu 22 pääväl (22.11.2012) tulõ Räpinä kihlkunnan Ruusa rahvamajan savvusannapäiv.
6Kell 11 alustatakse tsõõriklavvaga, kus arutatakse üheskoos UNESCOle tehtavat taotlust meie suitsusaunatava esitamiseks maailma vaimse kultuuripärandi nimekirja.Alostadas kell 11 tsõõriklavvaga, kon naadas ütenkuun kaema ja arotama UNESCOle tettävät taotlust suidsusannakombidõ esitamises üleilma tähtsä vaimlidsõ kultuuriperändüse nimekirja.
7Kõneldakse ka edaspidistest tegevustest, mida oleks tarvis veel ette võtta suitsusaunatava püsimiseks.Kõnõldas ka tuust, midä tulõsi edespidi sannakombidõ püsümises tetä.
8
9Pealelõunal kella 14 - 17 saab kuulata - vaadata, mida on aasta jooksul suitsusaunade heaks tehtud.Päält lõunat kellä katõst kooni viieni kõnõldas aastaga joosul savvusannu hääs ettevõetu tegemiisist.
10Juttu tuleb saunapärimuse uurimisel teada saadust, suvel olnud suitsusaunapäevadest, kõneldakse vanade suitsusaunade remontimisest.Juttu tulõ sannaperimüse uurmistel teedä saadust, seosuvitsist suidsusanna päivist, vannu sannu praavitamisõst.
11Juttude vahel vaadatakse suve lõpus valmis saanud lühifilmi vana Võrumaa suitsusaunadest.Juttõ vaihel kaijas suvõ lõpul valmis saanu lühküt filmi vana Võromaa suidsusannakombist.
12Rahvamajas on üleval suitsusaunanäitus, vaadata ja osta saab kevadel ilmunud suitsusaunaraamatut.Ruusa rahvamajan om üllen ka savvusannu näitus, kaija ja osta saa keväje ilmunu suidsusannaraamatut.
13
14Saunapäeva lõpetuseks saavad huvilised suitsusaunas käia. Saunaskäigu soovist tuleks huvilistel kindlasti ette teatada.Sannapäävä lõpun saava huvilidsõ savvusannan kävvü, a tuust tahtmisõst tulõ kõrraldajile ette teedä anda.
15Suitsusaunapäeval osalemine on tasuta, osa võtma ja kaasa arutama oodatakse kõiki suitsusauna-huvilisi.Sannapäävä ettevõtmisõ omma massulda, kaema-kullõma-ütenkõnõlõma oodõtas kõiki savvusanna-huvilisi.
16
17Suitsusaunapäeva KAVA JA KUTSE.SANNAPÄÄVÄ KAVA JA KUTSÕ.
18
19Suitsusaunapäev saab teoks suitsusauna koostöökogu, Ruusa rahvamaja, Võru instituudi ja Võro Selts VKKF koostöös, toetavad Rahvakultuuri keskus Vana Võromaa kultuuriprogrammist ja Võru maavalitsus.Savvusannapäivä kõrraldasõ suidsusanna kuuntüükogo, Ruusa rahvamaja, Võro instituut ja Võro Selts VKKF, tugõva Rahvakultuuri keskus Vana Võromaa kultuuriprogrammist ja Võru maavalitsus.
20
21Suitsusaunafilmi tegemist toetas Võromaa Partnerluskogu LEADER-programmist.Savvusannafilmi tegemist tugõsi Võromaa Partnerluskogu LEADER-programmist.
22
23Info:Teedüs:
24Külli Eichenbaum (Võru Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.comKülli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@gmail.com
25Eda Veeroja (Mooska talo), tel 5032341, eda.veeroja@gmail.comEda Veeroja (Mooska talo), tel 5032341, eda.veeroja@gmail.com
26
27Pilt: Suidsusannan saa puhtas nii iho ku heng.Pilt: Suidsusannan saa puhtas nii iho ku heng.
28Pilt: Külli Eichenbaum.Pilt: Külli Eichenbaum.