Tekst nr: 29

1Pressiteade 03.05.2012Teedüs 3.05.2012
2
3Suitsusaunaraamatu esitlus ja tsõõriklaud RäpinasSavvusanna-raamadu kaejatsi ja tsõõriklaud Räpinän
4
517. mail algusega kell 15 esitletakse Räpinas Põlvamaa Keskkonnaameti majas (Kalevi tn 1A) äsja valmis saanud raamatut "Mi uma savvusann".Lehekuu 17. pääväl alostusõga kell 15 om Räpinä liinan Põlvamaa Keskkunna-ammõdi majan (Kalevi 1A) vahtsõ savvusanna raamadu vällänäütämine.
6Värviline, paljude piltidega raamat tutvustab vana Võromaa ja Setomaa suitsusaunu ning selle kandi saunatavasid.Värviline, hulga piltega raamat "Mi uma savvusann" kõnõlõs vana Võromaa ja Setomaa suidsusannust ni sannakombist.
7
8"Nõnda nagu on kogu elu meie ümber pidevas muutumises, nii on aja jooksul muutunud ka saunad ning saunakombed."Nii ku kõik mi elo om kõge muutuman, muut aig ka sannu ja sannakombit.
9Suitsusaunad on siinkandis veel alles.Suidsusann om tan maanukan viil siiäni püsünü.
10Raamatus ongi peamiselt juttu praegustest saunadest ja saunakommetest, aga välja tulevad ka seosed minevikuga" võtab raamatu sisu lühidalt kokku raamatu koostaja ja kunstnik Epp Margna.Raamatun näüdätäski päämidselt prõllatsid sannu ja kõnõldas seoao kombist, a vällä tulõ ka köüdüs inneskiidsi aigõga" and lühkü seletüse raamatu kokkopandja ja kunstnik Margna Epp.
11Raamatu väljaandja on Võro Selts VKKF.Raamadu andsõ vällä Võro Selts VKKF.
12Raamatu koostamist ja trükkimist on toetanud MTÜ Hinokad, Kultuuriministeerium Vana Võromaa kultuuriprogrammist, Eesti Kultuurkapital, Piiriveere Liider LEADER-programmist, Võro Instituut.Raamadu kokkopandmist ja trükmist omma tugõnu MTÜ Hinokad, Kultuuriministeerium Vana Võromaa kultuuriprogrammist, Eesti Kultuurkapital, Piiriveere Liider LEADER-programmist, Võro Instituut.
13
14Enne raamatuesitlust, kell 13 tuleb samas paigas kokku võrokõisi tsõõriklaud, kus kõneldakse vana Võromaa suitsusaunakommete hoidmisest ja UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kandideerimiseks vajaliku pikajalise tegevusplaani koostamisest.Inne esitlüst, kellä 13 aigu tulõ saman paigan kokko võrokõisi tsõõriklaud, kon kõnõldas vana Võromaa savvusannakombidõ püsümisest ja UNESCO esindüsnimekirja päsemises tarviliisi plaanõ tegemisest.
15Tsõõriklaua kutsub seekord kokku suitsusaunade koostöökogu.Tsõõriklavva hõikas seokõrd kokko savvusanna kuuntüükogo.
16Tsõõriklaudu, kus võrokesed oma kultuuriruumi olulisi teemasid arutavad, on peetud alates 2006 aastast, seekord tullakse kokku kolmeteistkümnendat korda.Tsõõriklavva ümbre omma võrokõsõ uma kultuuriasju arotanu 2006. aastagast pääle, seokõrd om kolmõtõiskus kõrd kokko saija.
17
18Tsõõriklaua ümber kaasa kõnelema ja järgnevale raamatuesitlusele on oodatud kõik, kellele kultuuripärandi hoidmise ja suitsusaunade teema huvi pakub.Tsõõriklavva ümbre arotama ja raamatukaejatsilõ oodami kõiki, kinkalõ kodokotusõ kultuuriperändüse hoitminõ tähtsä om ja savvusannu teema huvvi pakk.
19Osalemine on tasuta.Massu ei küsütä!
20
21Ettevõtmise korraldamist toetavad Vana Võromaa kultuuriprogramm, Võru maavalitsus ja Põlvamaa Keskkonnaamet.Päivä avitasõ kõrralda Vana Võromaa kultuuriprogramm, Võro maavalitsus ja Põlvamaa Keskkunnaamõt.
22
23Täpsem info:Täpsämb teedüs:
24Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.eeKülli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee
25Triinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 53 32 21 53, triinu.ojar@wi.eeTriinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 53 32 21 53, triinu.ojar@wi.ee