Tekst nr: 24

1Karilatsi muuseumis on 28. juulil suitsusaunapäevKarilatsi muuseumin om hainakuu viimätsel puulpääväl suidsusannapäiv
2
3Põlvamaa Talurahvamuuseum Karilatsis kutsub laupäeval, 28. juulil huvilisi kell 11-15 vaatama ja õppima, kuidas tehakse suitsusauna ahju.Põlvamaa Talorahvamuuseum Karilatsin kuts rahvast puulpäävä, hainakuu 28. pääväl kellä 11-15 kaema ja opma, kuis tetäs suidsusanna ahju.
4Muuseumi kompleksi kuuluva suitsusauna ahju eluiga on otsa saamas, ahi vajab parandamist.Muuseumi suidsusanna aho eloaig om läbi, ahi taht remonti.
5Selle töö võtavad laupäeval ette pottseppmeistrid Jaan ja Paul Pääso, kes kõnelevad huvilistele ka oma teadmisi nii ahju tegemisest kui õigest kütmisest.Tuu tüü võtva puulpäävä ette ahomeistri Jaan ja Paul Pääso, kiä kõnõlõsõ huviliisile ka ummi tiidmisi nii aho ehitämisest ku õigõst kütmisest.
6Meistrid kõnelevad võru keeles.Meistri kõnõlõsõ võro keeli.
7Kes leiab, et ta võru keelt ei oska, saab väikese võro keele oppuse sauna lähedal Karilatsi vanas koolimajas.Kiä tund, et tä võro kiilt ei mõista, saa väiku võro keele oppusõ sanna lähiksel Karilatsi vanan koolitarõn.
8
9Karilatsi muuseumis oli eelmisel aastal kolm suitsusaunapäeva, kus saun oli ka köetud ja sai saunas käia.Karilatsi muuseumin oll minevaasta kolm suidsusannapäivä, ku sann oll ka kütet ja sai sannan kävvü.
10Sel korral sauna ei saa, aga saab järgmiseks saunaskäiguks valmis osta saunaseebi.Seo kõrd sanna ei saa, a või valmis osta sannaseebi järgmise kõrra sannankäügis.
11
12Päevast lähemalt http://www.polvatalurahvamuuseum.ee/Pääväst kae viil http://www.polvatalurahvamuuseum.ee/
13Päeva toimumist toetab Vana Võromaa kultuuriprogramm.Opipäivä tugõ Vana Võromaa kultuuriprogramm.