Tekst nr: 237

1Võrokesed valisid Euroopa keelte päevaks sõnuVõrokõsõq valõq Euruupa kiili pääväs sõnno
2Võru Instituudi üleskutsel valiti Euroopa keelte päevaks välja põnevaid võru keele sõnu.Võro Instituudi üleskutsõl valiti Euruupa kiili pääväs vällä põnõvit võro keele sõnno.
3Kõige enam pakuti välja sõnu prõlla ja pudsunudsija.Kõgõ inämb pakuti vällä sõnno prõlla ja pudsunudsija.
4Sõnad saadetakse väljapanekule Friisimaale.Sõnaq saadõtasõq keelenäütüsele Friisimaalõ.
5Võro instituut kutsus üles Euroopa keelte päevaks (26.09) esitama ja välja valima kõige põnevamaid võru keele sõnu.Võro Instituut kutsõ üles Euruupa kiili pääväs (26.09) vällä pakma kõgõ põnõvampi võro keele sõnno.
6Üle 60 inimese pakkusid välja enam kui 200 sõna.Päält 60 inemise pakiq (nii instituudi Facebooki lehe pääl ku telefoniga) kokko vällä päält 200 sõna.
7Kümme kõige enam pakutud sõna olid prõlla oma variantidega (parhilla, prilla, põrõhõlla, põrõlt, põrõhõlt), pudsunudsija, hürrümürrü, mürre, tsuskma, kesev, õkva, pütäl, rüäjüväserbähtüs, hämmätüs.Kümme kõgõ inämb pakutut sõnna olliq: prõlla üten ummi variantõga (parhilla, prilla, põrõhõlla, põrõlt, põrõhõlt), pudsunudsija, hürrümürrü, mürre, tsuskma, kesev, õkva, pütäl, rüäjüväserbähtüs, hämmätüs.
8Mida need sõnad tähendavad, saab järele vaadata võru-eesti sõnaraamatust (http://synaq.org).Midä naaq sõnaq tähendäseq, saa perrä kaiaq võro sõnaraamatust (http://synaq.org).
9Välja valitud sõnad saadab Võru instituut väljapanekuks Friisimaale, 2018. aasta Euroopa kultuuripealinnas Ljouwertis (hollandi keeles Leeuwarden) toimuvale Euroopa keelelist mitmekesisust toetavale üritusele. Vällä validuq sõnaq saat Võro instituut Friisimaalõ, 2018. aastaga Euruupa kultuuripääliinan Ljouwertin (hollandi keelen Leeuwarden) Euruupa keelekirivüse tugõmisõs kõrraldõdulõ ettevõtmisõlõ. 
10Info: Sulev Iva (sulev.iva@wi.ee) või Kadri Koreinik (kadri.koreinik@wi.ee)Teedüs: Jüvä Sullõv (sulev.iva@wi.ee) vai Koreinigu Kadri (kadri.koreinik@wi.ee)