Tekst nr: 231

1Head laulusõbrad!Hää' laulusõbra'!
2
3Juba kuu aega on kestnud Uma Pido laulude valimise kampaania.Joba kuu aigu om käünü Uma Pido laulõ valimisõ kampaania.
4Hääletanud on 280 inimest kokku 9 Eesti maakonnast ja ka välismaalt.Hääletänü om 280 inemist kokko 9 Eesti maakunnast ja ka välämaalt.
5Aktiivsemad on olnud Umal Pidol käinud lauljad naised ja hääletanuid on kõigist vanusegruppidest.Aktiivsõmba omma olnu Umal Pidol käünü laulja' naasõ' ja hääletänüid om kõigist vannusõgruppõst.
6Aitäh neile!Aituma näile!
7
8V Uma Pido laulukava tuleb just selline, nagu rahvas tahab - selleks saab oma hääle anda igaüks veel terve märtsikuu jooksul.V Uma Pido laulukava tulõ just sääne, nigu rahvas taht - tuusjaos saa uma helü anda egäüts viil märtsikuu joosul.
9Vaata www.umapido.ee!Kae' www.umapido.ee!
10
11Aga see hääletus ei ole mõeldud vaid lauljatele, vaid igale inimesele, kelle jaoks omakandi keeles kõlavad laulud tähtsad on! Iga hääl loeb! Igaüks peab hääletama isiklikult - kahjuks ei saa me arvestada rahvamaja juhi, ringijuhi, koorivanema jne täidetud ankeeti suurema grupi eest eest...A taa hääletüs olõ-i mõtõld õnnõ lauljilõ, a egäle inemisele, kinkalõ umakandi keelen kõlava' laulu' tähtsä' omma'! Egä helü lugõ! Egäüts piät hääletämä isikligult - kahjos mi ei saa arvõsta ei rahvamaja juhi, ringijuhi, koorivanõmba jne täüdetü ankeeti suurõmba grupi iist...
12Tehke sõprade, sugulaste või omakandi inimestega juutuubi-disko (st tutvuge laulude valikuga koos) ja pärast hääletage igaüks eraldi!Tekke' sõpru, sugulaisi vai umakandi inemiisiga hindäle juutuubi-disko (st tutvuge laulõ valikuga kuun) ja perän andkõ egäüts eräle helü!
13
14NB Samast arvutist saab mitu korda hääletada küll, aga vahepeal peab internetibrauseri kinni panema ja 5 min ootama.NB Samast arvutist saa mitu kõrda hääletä külh, a vahepääl piät internetibrauseri kinni pandma ja 5 min uutma.
15
16NB Avvuhindu loositakse ka iga nädal!NB Avvuhindu loositas ka egä nätäl! ;)
17
18Seda infot võib igaüks jagada!Taad teedüst või egäüts edesi saata!
19
20Laululist kevadeootust!Laululist keväjäuutmist!
21Triinu LaanTriinu Laan
22Uma Pido projektijuhtUma Pido vidäjä