Tekst nr: 230

1Võru Instituudi tööpakkumineVõro Instituudi tüüpakminõ
2Infot minu poolt juurde eesti keeles: Tean omast käest et sel töökohal ei hakka ilmaski igav ja vaja läheb kõiki nii elu- kui päriskoolis kogutud teadmisi (ja iga päev saab neid juurde ka).Teedüst mu puult mano võro keelen: Tiiä umast käest, et seol tüükotussõl nakka-i ilmangi ikäv ja vaia lätt kõiki nii elo- ku periskoolin saad tiidmiisi (ja egä päiv saa naid viil mano ka).
3See on töö, mida ma aastaid hea meele ja innuga olen teinud.Seo om tüü, midä ma aastit hää meelega olõ tennü.
4Südantrõõmustavatel perekondlikel põhjustel astun suvel sellelt täiskohtaga töölt kaasaelavasse ja toetavasse rolli.Süänd lämmästegevil perekundligõl põhjussil astu ma suvõl seolt täüskotussõga tüült tugõvahe ja ütenelävähe rolli.
5Kevad on Sulle sisseelamiseks ja mulle kõige näitamiseks ja rääkimiseks.Kevväi om Sulle harinõmisõs ja mullõ kõgõ näütämises ja kõnõlõmisõs.
6Kohtumiseni, õige inimene!Trehvämiseni, õigõ inemine!