Tekst nr: 229

1Tiina Nopola, Mervi LindmannTiina Nopola, Mervi Lindmann
2SIIRI ja kolm OttotSIIRI ja kolm Ottot
3Kogumik „Siiri lood“Võro Instituut 2013
4Egmont Estonia 2017
5„Mille sa ei olõ' sünnütänü rohkõmb latsi?“ küsüs Siiri imä käest.
6„Miks sa rohkem lapsi ei sünnitanud?“ küsib Siiri emalt.„Ma tahas, et meid olõs kats.“
7„Ma tahaksin, et meie peres oleks kaks last!“„Tulï õnnõ üts,“ vastas imä.
8„Tuli ainult üks,“ vastab ema, „aga ma olen ka selle ühega täitsa rahul.“ Ja ema teeb Siirile pähe hobusesabapatsi.„A ma olõ väega rahul taa ütegagi,“ ütles imä ja sugõ Siiri hiussõ hobõsõhannas.
9Emme näeb päris paksuke välja, mõtleb Siiri ja tonksab sõrmega ema kõhtu.„No kül imä paistus ümmärgunõ,“ mõtlõs Siiri ja tonksas immä kõttu.
10Täitsa nii, nagu kõhus oleks tita.„Kas sääl om tita?“ küsüs Siiri.
11„Kas sul on kõhus tita?“ küsib Siiri.„Ei olõ'.“
12„Ei ole.“„Mille ei olõ'?“ küsüs Siiri.
13„Miks ei ole?“„No ei olõ'.“
14„Lihtsalt ei ole.“„Võissi olla',“ mõtlõs Siiri.
15Aga võiks olla, mõtleb Siiri.Siiri kaes aknõst parki.
16Siiri vaatab aknast parki.Mitte midägi ei olõ' tetä', mõtlõs Siiri.
17Kole igav on, mõtleb ta.Siiri roni aknõlavva pääle ja nakkas kokko lugõma.
18Siiri ronib aknalauale ja hakkab lugema.Üts, kats, kolm…..
19Üks, kaks, kolm … pargis jalutab vähemalt kaheksa koera.vähämbält katõssa pinni jalotas pargin.
20Seal on kaks väikest karvapalli.Sääl om ka kats väikeist karvakerrä.
21Hästi nunnud.Nunnokõsõ'.
22Ja eemal löntsib üks suur must elukas.Ja sääl hulk üts suur must elläi.
23Pika kere ja lühikeste jalgadega koer sibab üle tee.Üle tii ast matal pini.
24Tal on kõht peaaegu vastu maad.Tuu kõtt pututas piaaigu maad.
25„Kui meile titat ei tule, siis peab tulema koer,“ ütleb Siiri ja surub nina vastu aknaklaasi.„Ku ei saa' titat, piät saama pini,“ ütles Siiri ja lits uma nõna klaasi külge kinni'.
26„Emme, ma tahan koera!“ ütleb Siiri.„Imä, ma tahas pinni,“ ütles Siiri.
27Ema on selili põrandal ja viibutab ülestõstetud jalgu edasi-tagasi.Imä om sällülde põrmandu pääl ja tege jalguga sik-sak liigutuisi.
28„Emme, millal ma endale koera saan?“ küsib Siiri.„Imä!“ ütles Siiri, „Kuna ma saa pini?“
29„Ma ei saa praegu, ma võimlen.„Ma ei jõvva' parhilla', ma võimlõ.
30Räägime sellest pärastpoole,“ ütleb ema.Kõnõlõmi tuust aúast tunni ao peräst,“ ütles imä.
31„Millal see pärastpool on?“ küsib Siiri.„Kuna tuu tunni ao peräst tulõ?“ küsüs Siiri.
32„Veidi hiljem,“ vastab ema.„Tunni peräst,“ ütles imä vasta.
33Ta keerab ennast põrandale neljakäpukile ja tõstab üht jalga üles.Imä sääd hindä kumarillõ ja nõst tõist jalga.
34Ema juuksed lehvivad võimlemise taktis.Imä hiussõ' liigussõ' edasi-tagasi.
35Emme näeb välja nagu pikakõrvaline koer, mõtleb Siiri.„Tä paistus luntkõrva muudu,“ mõtlõs Siiri.
36Siiri läheb koos emaga poodi.Siiri lätt imäga söögipuuti.
37Ema paneb kärusse leiva, õunu ja apelsine.Imä korjas kärro leibä, ubinit, apõlsiinõ.
38Siiri uurib koeratoitude riiulit.Siiri kaes pinisöögiriiolit.
39Kui ema käru juurde tagasi jõuab, piimapakk käes, avastab ta, et kärusse on kuhjatud igasuguseid imelikke pakke.Ku imä käro mano piimäpakiga tagasi tulõ, näge tä, et käro om poolõst saadik täüs naïakit pakikõisi.
40„Koeraküpsised … Närimiskondid …“ loeb ema pakenditelt.„Pinipiskviidi' ja jürämiskundi',“ lugõ imä paprõkottõ päält.
41„Siiri, miks on käru koeratoitu täis?“„Siiri! Mille käro om pinisüüki täüs?“
42„Sest mina tahan koera ja koer tahab süüa ja mänguasju,“ vastab Siiri.„Ma taha pinni ja pinile om vaia süüki ja mängoasjo,“ütles Siiri.
43„Ah, ole nüüd,“ ütleb ema ja paneb koeratoidud tagasi riiulile.„Jama,“ ütles imä ja vii pinisöögi tagasi riiolihe.
44„Millal ma endale koera saan?“ küsib Siiri isalt.„No kuna ma saa pini?“ küsüs Siiri esä käest.
45„Räägime sellest pärastpoole,“ ütleb isa ja haarab telefonitoru.„Kõnõlõmi tuust tunni ao peräst,“ ütles esä ja haak hindä telefoni külge.
46„Jälle see pärastpool,“ ohkab Siiri.„Jälki tuu tunni ao perast,“ ohkas Siiri.
47„Ma tahan, et see pärastpool on nüüd!“ hüüab Siiri kõva häälega.„Ma taha, et tuu tunniperäst om nüüt,“ rüük Siiri.
48Aga isa räägib telefoniga ja muudkui noogutab tõsise näoga.A esä kõnõlõs telefoniga ja om väega tõsidsõ näoga.
49Siiri läheb oma tuppa ja istub voodile.Siiri lätt umma tarrõ ja istus sängü pääle.
50Paistab, et meile titat küll ei tule.Taaha perre ei taha' tita vist tulla'.
51Aga koer peab tulema, mõtleb ta.A pini piät tulõma!
52Siiri kargab püsti.Siiri hüppäs pistü.
53Aga muidugi!Vällä mõtli!
54Proua Tuupanenil on koer!Preili Tuupasõl om pini.
55Äkki ta on nõus selle ära andma?Kas tä andnu tuu mullõ?
56Siiri ronib mööda treppe järgmisele korrusele ja annab proua Tuupaneni ukse taga kella.Siiri roni treppi piten järgmädse kõrra pääle ja helistäs preili Tuupasõ ussõkellä.
57„Tere!“ ütleb Siiri.„Tere,“ ütles Siiri.
58„Ma tahaksin koera!“„Ma tahas hindäle pinni.“
59„Minu Dollyt või? Kas päris endale või?“ küsib proua Tuupanen.„Dollyt? Peris umas?“ küsüs preili Tuupanen.
60„Päris endale jah,“ vastab Siiri.„Umas,“ vastas Siiri.
61„Ah nii,“ ütleb proua Tuupanen.„Vai nii,“ ütles preili Tuupanen.
62„Ma tahaksin sind aidata küll, aga me oleme Dollyga juba väga kaua koos olnud.„Ma tahasi kül sinno avita', a mi olõmi kõgõ kuun olnu, Dolly ja ma.
63Vaata neid pilte: siin me oleme Dollyga telkimas, siin sööme jäätist, siin oleme metsas seenel ja siin laulame jõuluvanale.Kae' naid pilte. Tan olõmi ma ja Dolly telgiga matkal, tan mi söömi ijätüst, tan mi olõmi seenel ja tan laulami jõuluvanalõ.
64Me ei oska teineteiseta olla.Mi ei saa' ellä' ilma tõnõtõsõlda.
65Aga mine küsi härra Pilvineni käest kolmandalt korruselt.A mine' küsü' herrä Pilvise käest kolmanda kõrra päält.
66Temal on ka koer.“Täl om kah pini.“
67Siiri läheb üles kolmandale korrusele.Siiri roni kolmanda kõrra pääle.
68„Ah nii,“ ütleb härra Pilvinen.„Vai nii,“ ütles herrä Pilvinen.
69„Ma tahaksin sind aidata küll, aga Oona on väga arglik.„Ma tahasi sinno avita', a Onni om väega pelgäjä.
70Ta on taskukoer ja ta on harjunud olema kogu aeg minu taskus.“Tä om karmanipini ja om harinu elämä mu karmanin.“
71Oona piilub arglikult üle härra Pilvineni tasku serva.Onni kaes pelgüisi herrä Pilvise karmanist vällä.
72Kui Siiri tema poole vaatab, sukeldub Oona kähku taskusse tagasi.Ku Siiri Onnit putt, kaos Onni karmanipõhja.
73„Selline mu Oona juba kord on,“ ohkab härra Pilvinen.„Sääne Onni om,“ ohkas herrä Pilvinen.
74„Ta lepib ainult minuga, sest minu taskus on turvaline.“„Tä luut mu pääle, selle et mu karmanin om kimmäs olla'.“
75„Me käime igal pool koos: raamatukogus, kunstinäitustel ja teatris.„Mi käümi egäl puul kuun: raamadukogon, kunstinäütüsel ja tiatrin.
76Oona armastab eriti nukuteatrit.“Onnilõ miildüs väega nukutiatri.“
77„Ei olnud kasu proua Tuupanenist ega härra Pilvinenist,“ ohkab Siiri ja läheb parki.Es olõ api ei preili Tuupasõst ega herrä Pilvisest, ohkas Siiri ja lätt parki.
78Pargis on palju koeri, aga ükski neist ei ole omapäi, kõigil on jalutajad.Pinne om palïo. A nä ei paistu' ütsigu', kõigil om jalotaja.
79„Kust ma küll saaksin koera?“ mõtleb Siiri.„Kost ma saa pini?“ mõtlõs Siiri
80Pargis on ronimisredelid.Pargin om ronimisretel.
81Siiri näeb, et ühe otsa on roninud kolm poissi, kes vaatavad teda uudishimulikult.Siiri näge redeli pääl kolmõ poiskõist. Nä kaesõ' uudishimoga Siirit.
82Üks poistest ronib redelilt alla.Üts poistõst tulõ redeli päält alla.
83„Tere!“ ütleb ta peenikese häälega.„Tere,“ ütles tä peenükese helüga.
84„Mina olen Väike Otto.“„Ma olõ väiku-Otto.“
85„Tere!“ ütleb Siiri. „Tere,“ ütles Siiri.
86„Kas hakkame sõpradeks?“ küsib Väike Otto.„Kas mi olõmi sõbra'?“ küsüs väiku-Otto.
87„Ma ei taha sõpra, ma tahan koera,“ vastab Siiri.„A ku ma ei taha' sõpra,“ ütles Siiri. „Ma taha pini.“
88„Ma otsin sulle koera,“ pakub Väike Otto ja ronib tagasi redelile ümbrust uurima.„Ma otsi sullõ pini,“ ütles väiku-Otto ja roni redeli pääle ümbre kaema.
89Nüüd tuleb Siiri juurde teine poiss.Tõnõ poiss tulõ Siiri mano.
90„Tere!“ ütleb ta.„Tere,“ ütles tä.
91„Mina olen Keskmine Otto. Kas hakkame sõpradeks?“„Ma olõ keskmäne-Otto.“ „Kas mi võis olla' sõbra'?“
92„Ma tahaksin hoopis koera,“ vastab Siiri.„A ku ma tahas pinni,“ ütles Siiri.
93„Ma otsin sulle koera,“ ütleb Keskmine Otto ja ronib puu otsa ümbrust uurima.„Ma otsi sullõ pini,“ ütles keskmäne-Otto ja roni puu otsa ümbre kaema.
94Siiri juurde tuleb kolmas poiss.Kolmas poiss tulõ Siiri mano.
95„Tere!“ ütleb ta.„Tere,“ ütles tä.
96„Mina olen Suur Otto. Kas hakkame sõpradeks?“„Ma olõ suur-Otto. Kas mi olõ semu'?“
97„Ma ei tea,“ vastab Siiri, „ma tahaksin koera.“„Ei tiiä',“ vastas Siiri. „Ma tahassi pinni.“
98„Ma otsin sulle koera,“ ütleb Suur Otto ja ronib kivi otsa ümbrust uurima.„Ma otsi sullõ pini,“ ütles suur-Otto ja roni kivi pääle ümbre kaema.
99Väga hea, mõtleb Siiri.„Hüä jutt,“ mõtlõs Siiri.
100Kui juba kolm Ottot koera otsivad, siis ma võin isegi kolm koera saada.“Ku kolm Ottot otsva' mullõ pinni, või ma saia' kolm pinni.
101Lähen koju ootama.Ma lää kodo uutma.“
102Kodus imestab ema, miks Siiri enam koerast ei räägi, vaid istub ainult aknalaual ja vaatab õue.Koton imä pand imes, mille Siiri ei kõnõlõ' inämb pinist. Istus õnnõ aknõlavva pääl ja vaht vällä.
103„Siiri ei räägigi enam koerast,“ ütleb ema isale.„Siiri ei küsü' inämb pini kottalõ, “ ütles imä esäle.
104„Ta on nii vaikne. Ma olen mures. Äkki ta arvab, et me ei hooli temast enam?“„Siiri om nii vakka jäänü. Ma olõ õkva murrõn. Mis sis, ku Siiri mõtlõs, et mi ei hooli' inämb timäst?“
105„Siiri,“ ütleb ema, „nüüd võiksime koerast rääkida.“„Siiri,“ ütles imä. „Nüüt mi võis pinist kõnõlda'.“
106„Räägime pärastpoole,“ vastab Siiri.„Kõnõlõmi tuust tunni ao peräst,“ vastas Siiri.
107„Siiri, kas sa koeraraamatut tahad vaadata?“ küsib isa.„Siiri,“ küsüs esä. “Kaemi piniraamatut?“
108„Vaatame seda pärastpoole,“ vastab Siiri.„Kaemi tuud tunni ao peräst,“ ütles Siiri.
109„Siiri vaatab muudkui ainult aknast välja,“ muretseb ema.„Siiri vaht õnnõ aknõst vällä,“ om imä murrõn.
110„Ta vaatab koeri,“ ütleb isa.„Tä vaht pinne,“ ütles esä.
111„Kas ta ei hooli enam inimestest?“ ehmub ema.„Tä ei hooli' inämb inemiisist,“ hiitüs imä.
112Isa läheb Siiri juurde ja pakub: „Äkki lähme parki?“Esä lätt Siiri mano: “Läämi mänguparki?“
113Siiri raputab pead.Siiri raputas pääd.
114„Küpsetame siis saiu?„Küdsämi saia?
115Joonistame?Joonistami?
116Voolime?Meisterdämi?
117Meisterdame midagi?“ küsib ema.Vormimi?“ küsüs imä.
118Siiri raputab pead ja vaatab aknast välja.Siiri raputas pääd ja kaes aknõst vällä.
119Need Ottod võiksid juba tulla, mõtleb ta.„Kon nuu' Otto' kül omma'?“ mõtlõs tä.
120„Ma ei näe Siirile sobivat koera kuskil,“ ütleb Väike Otto ja ronib redelilt maha.„Ei paistu' Siirile hääd pinni,“ ütles väiku-Otto redeli päält ja roni alla.
121„Mina ka ei näe,“ ütleb Keskmine Otto ja hüppab puu otsast alla.„Ei paistu' siin kah,“ ütles keskmäne-Otto ja kargas puu otsast alla.
122„Ja mina ka ei näe,“ ohkab Suur Otto ja kalpsab kivi pealt maha.„Ei siin kah,“ ohkas suur-Otto ja hüppäs kivi päält maaha.
123„Mis me siis nüüd teeme?“ küsivad Ottod ja sätivad end kivile mõtlema.„Mis mi teemi?“ küsüse Otto' ja istusõ arotama.
124Uksekell heliseb.Ussõkell helises.
125Siiri jookseb ust avama.Siiri juusk valla tegemä.
126Koridoris seisavad kolm Ottot.Koridorin sais kolm Ottot.
127„Koera ei tulnud,“ ütlevad Ottod.„Es saa' pinne,“ ütlese' Otto'.
128„Miks koera ei tulnud?“ imestab Siiri.„Mille es saa'?“ imestäs Siiri.
129„Tuli hoopis kolm Ottot.“„Tulï kolm Ottot.“
130„Kolm Ottot?“ ütleb Siiri ja vaatab Ottosid, kulm kortsus.„Kolm Ottot?“ ütles Siiri ja kaes Ottosit tõsisõlõ.
131Siiri mõtleb natuke.Siiri mõtlõs tsipakõsõ.
132„Noh, sobib nii ka,“ ütleb ta siis.„No kõlbas nii kah,“ ütles tä.
133„Kui koera ikka kuskilt ei tule.“„Ku pinne iks ei tulõ'.“
134Siiri ja Ottod mängivad koos terve päeva.Siiri ja Otto' mängvä terve päävä kuun.
135Õhtul lähevad Ottod koju.Õdagu läävä' Otto' är.
136„Kas me võime homme jälle mängima tulla?“ küsivad Ottod.„Kas mi võimi hummõn kah mängmä tulla'?“ küsüse Otto'.
137„Võite küll,“ vastab Siiri.„Võiti,“ ütles Siiri.
138Õhtul loeb ema Siirile unejuttu.Imä lugõ Siirile õdagujuttu.
139„Kas sa tahad veel koerast rääkida?“ küsib ema.„Kas tahat viil kõnõlda tuust pini-aúast?“ küsüs imä.
140„Mul ei ole enam koera vaja. Mul on nüüd kolm Ottot,“ vastab Siiri.„Ei olõ' mullõ inämb pinni vaia. Mul om nüüt kolm Ottot,“ vastas Siiri.
141„Suur Otto, Keskmine Otto ja Väike Otto. Homme ma lähen näitan oma Ottosid proua Tuupanenile ja härra Pilvinenile.““Suur-Otto, keskmäne-Otto ja väiku-Otto. Ja hummõn ma lää Ottosit preili Tuupasõlõ ja herrä Pilvisele näütämä.“
142„Väga vahva,“ arvab ema.„Tuu om vahva,“ ütles imä.
143„Head ööd siis!“„Hääd üüd sis.“
144„Head ööd!“ ütleb Siiri ja jääb magama.„Hääd üüd,“ ütles Siiri ja jääs magama.