Tekst nr: 228

12018 aastaga jaos om olõman võro-eesti katskeeline sainakallendri2018 aastaga jaos om olõman võro-eesti katskeeline sainakallendri
2Vana-Võromaa e-poodist saat osta tulõvas aastagas sainakallendrit, miä om võro- ja eesti keelen.Vana-Võromaa e-poodist saat osta tulõvas aastagas sainakallendrit, miä om võro- ja eesti keelen.
3Katskeeline sainakallõndri om kinä krutskilinõ kingitüs nii uman perren ku sõpru jaos.Katskeeline sainakallõndri om kinä krutskilinõ kingitüs nii uman perren ku sõpru jaos.
4Väikumb kallendri om kaemises üte kuu kaupa, suurõmban om kõrraga nätä kolm kuud.Väikumb kallendri om kaemises üte kuu kaupa, suurõmban om kõrraga nätä kolm kuud.
5Valikun omma savvusanna vai käsitüü pildiga kallendri, a ku tahat peris uma valitu pildiga võro-eesti kallendrit, saat ka tuud esi telli.Valikun omma savvusanna vai käsitüü pildiga kallendri, a ku tahat peris uma valitu pildiga võro-eesti kallendrit, saat ka tuud esi telli.  
6Kae täpsämbalt:Kae täpsämbalt:
7Lisas om poodist saija ka võro-seto tähtraamat 2018, miä om võro- ja setokiilne raamatkallendri.Lisas om poodist saija ka võro-seto tähtraamat 2018, miä om võro- ja setokiilne raamatkallendri.
8Tähtraamatun omma kõrvuisi võro ja seto rahvakalendri tähtpäävä ja säält saa lukõ juttõ, luulõtuisi ja muid tarkuisi.Tähtraamatun omma kõrvuisi võro ja seto rahvakalendri tähtpäävä ja säält saa lukõ juttõ, luulõtuisi ja muid tarkuisi.
9Raamadu vaihõl om ka suur aastakalendri saina pääle pandmisõs.Raamadu vaihõl om ka suur aastakalendri saina pääle pandmisõs.
10Kae:Kae:
11A kallendret olõki-ei vajja, ku tiiät kuis innevanast aastagatsõõri pääst rehkendedi: Mihkepääväst 6 nädälit marti, mardist 2 katri, kadrist 4 jõulu, jõulust 6 küündlepäivä, küündlepääväst 7 kapstamaarjahe, säält 4 jüripäivä, jürist 9 jaani, jaanist 4 jakani, jakast 2 labritsahe, labritsast 2 pärtüste, pärtüsest 5 mihklihe.A kallendret olõki-ei vajja, ku tiiät kuis innevanast aastagatsõõri pääst rehkendedi: Mihkepääväst 6 nädälit marti, mardist 2 katri, kadrist 4 jõulu, jõulust 6 küündlepäivä, küündlepääväst 7 kapstamaarjahe, säält 4 jüripäivä, jürist 9 jaani, jaanist 4 jakani, jakast 2 labritsahe, labritsast 2 pärtüste, pärtüsest 5 mihklihe.
12Aastagatsõõr täüs.Aastagatsõõr täüs.
13Teedüsse andsõ edesiTeedüsse andsõ edesi
14Eichenbaumi KülliEichenbaumi Külli
15Võro InstituutVõro Instituut
16kylli.eichenbaum@wi.eekylli.eichenbaum@wi.ee