Tekst nr: 222

1Hääd laulu ja Uma Pido sõbrad!Hää' laulu ja Uma Pido sõbra'!
2
3Kohe-kohe saab valmis IV Uma Pido DVD! Seda esitletakse laupäeval, 1. oktoobril kell 17 Varbuse Muusikamõisa aidas.Õkvalt-õkvalt saa valmis IV Uma Pido DVD! Tuud näüdätäs puulpäävä, 1. oktoobril kell 17 Varbusõ Muusikamõisa aidan.
4Vaatame valitud kohti DVDlt ning laulu võtavad eest Meelika Hainsoo ja Lauri Õunapuu.Kaemi valitu kotussit DVD päält ja laulu võtva’ iist Meelika Hainsoo ja Lauri Õunapuu.
5Näitame ka Uma Pido sõbra Alo Ritsingu uut noodiraamatut „Tuul laulis…“ Rüüpame teed ja haukame peale ka!Näütämi ka Uma Pido sõbra Alo Ritsingu vahtsõt noodiraamatut „Tuul laulis…“ Serpämi tsäid ja haukami pääle ka!
6Kõik on oodatud!Kõik omma’ oodõtu!
7Sündmus on tasuta!Piledirahha ei küsütä!
8Plakati leiate siit.Sündmüse plakati lövväti siist.
9Uma Pido film on kahel plaadil:Uma Pido filmi om katõ plaadi jago:
10- I plaadil on näha momente koos intervjuudega: rahvalauludõhtutest enne pidu; peopäeval olnud laadast; peokontserdi peaproovist ja peo sümbolpillist ritsikpillist.- I plaadi pääl om nätä momente üten intervjuudõga: rahvalauluõdagist inne pito; pidopääväl olnud laadust; pidokontsõrdi pääproovist ja pido sümbolpillist ritsikpillist.
11- II plaadil on peo peakontsert täispikkuses ja ka mitmed intervjuud simmani ajal peale kontserti.- II plaadi pääl om pido pääkontsõrt täüspikküsen ja ka mitmõ’ intervjuu’ päält kontsõrti olnu simmani aigu.
12DVD tutvustusklippi saab näha siit.DVD tutvustamisõs tett lühküt filmijuppi saa kaia’ siist.
13DVD ülesvõtmist ja filmikssaamist toetasid Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm.DVD ülesvõtmist ja filmissaamist tugõsiva’ Kultuuriministeerium, Hasartmängumassu Nõvvokogo ja Rahvakultuuri Keskusõ Vana Võromaa kultuuriprogramm.
14Uma Pido topelt-DVD sõbrahind on 6 eurot kuni 30. septembrini tellides ja ka esitlusel 1. oktoobril.Uma Pido topõlt-DVDl om sõbrahind 6 eurot kooni 30. septembrini telmist teten ja ka esitlüsel 1. oktoobril.
15Pärast 1. oktoobrit on komplekti hind 8 eurot.Perän 1. oktoobrit om komplekti hind 8 eurot.
16Tellimiseks tuleb täita tabel (oleks parem, kui ühe koori tellimine on ühes tabelis) ja saata see aadressile triinu.laan@wi.ee.Telmises tulõ täütä telmise tapõl (parõmb, ku üte koori telmine olõs üten tabõlin) ja saata tuu aadrõsi triinu.laan@wi.ee pääle.
17Kätte saab DVDsid alates 1. oktoobrist.Kätte saa DVDsid alatõn 1. oktoobrist.
18DVD esitlusega samal päeval, 1. oktoobril kell 19 on Varbuse Muusikamõisas suur suvelõpu välikontsert "Laul läts mõtsa" koos Metsatöllu, Ummamuudu ja projekt-konnakooriga. Vaata kontserdi lehte FBs ja Varbuse Muusikamõisa kodulehte http://www.varbuse.ee/uudiskiri13. Kell 16-17 on kontserdipiletid kohapeal soodushinnaga 8 eurot!DVD-näütämisega samal pääväl, 1. oktoobril kell 19 om Varbusõ Muusikamõisan suur suvõlõpu välikontsõrt "Laul läts mõtsa" üten Mõtsatöllu, Ummamuudu ja projekt-kunnakooriga. Kae’ kontsõrdi lehte FBn ja Muusikamõisakodulehte. Kell 16-17 kotussõpääl kontsõrdipileti’ soodushinnaga 8 eurot!
19Dirigent Kalev Lindal Varbuse Muusikamõisast ootab kontserdiprojektis kaasa lööma kõiki lauljaid.Dirigent Kalev Lindal Varbuse Muusikamõisast uut kontsõrdiprojektin üten lüümä kõiki lauljit.
20Üheskoos moodustatakse projekt-konnakoor "Mõtsamuudu Kunnakuur", et anda ja saada kontserdist osa.Kuun tetäs projekt-kunnakoor "Mõtsamuudu Kunnakuur", et anda' ja saia' kontsõrdist ossa.
21Laulmisele tulevad Uma Pido popurrii, Puu' kasussõ' korgõs, Võromaa laulu', Kõnõtraat, Oma laulu ei leia ma üles, Haanja miis.Laulmisõlõ tulõva' Uma Pido popurrii, Puu' kasussõ' korgõs, Võromaa laulu', Kõnõtraat, Oma laulu ei leia ma üles, Haanja miis.
22Siin on info ja registreerumisvõimalus1. oktoobri "Mõtsamuudu Kunnakoorin" kaasalöömise kohta.Tan om teedüs ja kirjapandmisvõimalus 1. oktoobri Mõtsamuudu Kunnakoorin ütenlüümise kottalõ.
23Varbusõl näemi! Laulmiseni!Varbusõl näemi! Laulmisõni!
24Triinu LaanTriinu Laan
25Uma Pido projektijuhtUma Pido projektijuht
26Võro Selts VKKFVõro Selts VKKF
27tel 5332 2153tel 5332 2153
28triinu.laan@wi.eetriinu.laan@wi.ee
29Uma Pido koduleht.Uma Pido kodoleht.
30Uma Pido blogi.Uma Pido aoraamat (blogi).
31Uma Pido FBs.Uma Pido Moloraamatun (FBn).