Tekst nr: 221

12016. aasta Hindätiidmise avvuhinna saajad selgunudVällä kuulutõdi timahavvatsõ Hindätiidmise avvuhinna saaja
2
3Võru Instituudi ja Vana-Võrumaa maavalitsuste väljaantava Hindätiidmise auhinna tänavused laureaadid on Mammaste Lasteaia ja Kooli keelepesa rühm, Mammaste Lasteaia ja Kooli teenekas võru keele ja kultuuri õpetaja Marju Lepasson, Orava Kool ja Võrumaa Spordiliit.Võro Instituudi ja Vana-Võromaa maavalitsuisi välläantava Hindätiidmise avvuhinna 2016 laureaadi omma Mamastõ Latsiaia ja Kooli keelepesä, Mamastõ Latsiaia ja Kooli pikäaignõ helksä võro keele ja kultuuri oppaja Marju Lepasson, Orava Kuul ja Võromaa Spordiliit. 
4
5Kolmandat korda väljaantava auhinna andsid emakeelepäeval (14.03) üle Põlva maavanem Ulla Preeden ja Võru maavanem Andres Kõiv koos Võru instituudiga Põlva-lähedases Mammaste Lasteaia ja Kooli saalis.Vanal-Võromaal kolmandat kõrda välläantava Hindätiidmise avvuhinna saajit kiteti imäkeelepääväl (14.03) Mamastõ Latsiaia ja Kooli saalin.
6Auhinna andsid kätte Põlva maavanem Ulla Preeden ja Võro maavanem Andres Kõiv koos Võru Instituudi inimestega.Avvuhinna anniva kätte Põlva maavanõmb Ulla Preeden ja Võro maavanõmb Andres Kõiv üten Võro Instituudi inemiisiga.
7Pilte emakeelepäeva tähistamisest saab näha siit (link).Imäkeelepääväolõngi pilte saa kaia siist (link).
8 
9Auhinnale esitati kuus kandidaati, tänavused laureaadid sõelus välja 4-liikmeline hindamiskogu kooseisus Aigi Pall (Võru MV), Karin Viljus (Põlva MV), Inge Torop (Põlva lasteaed Mesimumm) ja Rainer Kuuba (Võro Instituut).Hindätiidmise avvuhinna saajit pakuti timahavva vällä kuus: Mamastõ Latsiaia ja Kooli Vanderselle keelepesä rühm, Mamastõ Latsiaid ja Kuul, Orava ja Mõnistõ Kuul, Mõtsavelle talu ja Võromaa Spordiliit. Naidõ tegemiisi ja välläpaistmist kai nelläliikmõlinõ hindamiskogo kuuhsaisun Aigi Pall (Võro MV), Karin Viljus (Põlva MV), Inge Torop (Põlva latsiaid Mesimumm) ja Rainer Kuuba (Võro Instituut).
10
11Hindamiskogu eestvõtja Rainer Kuuba sõnul olid kõik tänavused kandidaadid igati võrdväärsed ja laureaate välja sõeluda keeruline.Hindamiskogo edemiis Kuuba Rainer ütel, et timahavvatsõ kandidaadi olli ütepallo hää ja avvuhinna saajidõ välläsõgluminõ oll keerolinõ.
12Auhinnaks on Vana-Võromaa sümboolikaga kirjatud kunstnik Epp Margna valmistatud tänukiri ja kunstnik Anu Roosmaa valmistatud savist keepesa tsirk.Nigu varrampagi omma avvuhinnus kunstnik Epp Margna kujundõt tenokiri ja kunstnik Anu Roosma tett savist keelepesätsirk.
13Auhinnaga kaasneb sihtotstarbeline preemiaraha Rahvakultuuri Keskuselt (Vana Võrumaa kultuuriprogrammilt).Avvuhinna mano käüvä tsihtotstarbõga preemiäraha and Rahvakultuuri Keskus (Vana-Võromaa kultuuriprogramm).
14Juba kolmandat korda tunnustavad Võro Instituut koos Põlva ja Võru maavalitsusega Vana-Võruma lasteaedu, koole ja asutusi-ettevõtteid, kes on silmapaistvalt panustanud oma põlise keele ja meele hoidmisse.2012. aastagast pääle and Võro Instituut ütenkuun Vana-Võromaa maavalitsuisiga vällä seod avvuhinda, minkaga kitetäs nii pikäaolist tüüd võro keele ja meele edesikestmise hääs ku ka vahtsit ettevõtmiisi uma keele ja meele härgütämises.
15Auhinda antakse välja iga kahe aasta järel.Hindätiidmise avvuhinnaga kitmine om edespite plaanin egä katõ aasta takast.
16 
17Võru InstituutVõro Instituut