Tekst nr: 22

1Avatud suitsusaunade päevSuidsusanna tegeva ussõ vallalõ
2
3Suitsusaunas saab käia ka siis, kui omal suitsusauna poleSuidsusannan saa kävvü ka sõs ku hindäl säänest sanna olõ-i
4
5
6Sel aastal avavad suitsusaunad oma uksed mitmel pool Vanal Võrumaal.Ku hindäl ega ütelgi tutval kah savvusanna olõ-i, sõs tulõ Võromaalõ sanna.
7Kes pole varem suitsusaunas käinud, saavad saunakuumust ise järele proovida ja teha tutvust saunakommetega.2011. aastagal teivä mitme talo sanna küläliisi jaos “ussõ valla”.
8Kokkokõneldu päivil saiva huvilidsõ tulla talodehe ja perrerahvaga üten sannan kävvü.
9Esimene avatud suitsusauna päev oli 9. aprillil, kui kuumaks köeti Põlva Talurahvamuuseumi suitsusaun.
10Juulikuu kahel viimasel laupäeval võtsid huvilisi vastu Haanjamaa talude saunad.Edimesena kutsõ küläliisi sanna Karilatsi talorahvamuseum.
11Augustikuu viimasel laupäeval, 27. augustil on suitsusaunad külalistele avatud igas vana Võrumaa kihelkonnas.Juulikuu katõl perämädsel puulpääväl võti huviliisi vasta Haanimaa tallõ sanna.
12Saunalisi ootavad taluperede saunad, mida köetakse oma perele või mitme pere peale.Põimukuu perämädsel puulpääväl olli kümmekond sanna vana Võromaa eri nukkõn küläliisile valla.