Tekst nr: 219

1Põlva-lähedasest Kähri külast pärit luuletaja Leila Holts elab juba aastaid Inglismaa suulinnas Newcastle’s (Vastseliinas!), aga ometi sünnivad tema luulepildid ja –mõtted koduses võru keeles.Põlva-lähküdsest Kähri küläst peri luulõtaja Leila Holts eläs jo aastit Inglüsmaa suurliinan Newcastle’in (Vahtsõliinan!), a umõta sünnüse timä luulõpildi ni -mõttõ kodotsõn võro keelen.
2Luulekogu algab kuuma naisehimu kirjeldustega, annab aimu sügavast armastusest, aga ka küsitavustest kahe inimese suhetes.Luulõkogo algas kuuma naasõhimo kireldüisiga, and aimu sügäväst armastusõst, a ka küsütävüisist katõ inemise suhtin.
3Näeme, kuidas on olla välismaal (kirja)naine, kuidas kontoritöö inimene.Näemi, kuis om olla vällämaal (kirä)naanõ, kuis kunturitüü inemine.
4Välja joonistuvad praeguse aja tõelused – Facebook ehk Molovihik, reklaamindus, ostlemine, kiirsöök jms, aga kõigest ülemaks kõrguvad ikka armastus ja loodus.Vällä joonistusõ seoilmahädä – Facebook ehk Molovihk, päähämäärmine, ostõlõminõ, kipõsüük jms –, a vägevämbäs kõgõst korgusõ iks armastus ja luudus.