Tekst nr: 217

1Silvia Leeb, 21 a. juuksur:Silvia Leeb, 21 a. hiusõlõikaja:
2
3Minu jaoks on elu kuld rikkus, kena välimus, ilusad ehted, peod.Mu' jaos om elo kuld rikkus, kinähüs, ilosa' ehte', pido'.
4See, kui saab osta, mida tahad ja sõita, kuhu tahad.Tuu, ku saa osta', midä tahat, ja sõita', kohe tahat.
5Restoranid, kokteilid, moodsad riided.Restoraani', kokteili', moodulidsõ' rõiva'.
6Ma unistan elust suures basseiniga majas, kus on palju teenijaid.Ma igädse ello suurõn tsukõlusõga majan, kon om pallo tiinjit.
7Et ise ei pea nii palju töötama.Et esi' ei piä' nii pallo tüütämä.
8Mulle meeldib reisida, supelda, päevitada, puhata ja televiisorit vaadata.Mulle miildüs reisi', tsukõlda', päivä võtta', puhada' ja televiisorit kaia'.
9Tahaksin ka abielluda.Tahtnu' ka mehele minnä'.
10Muld on jällegi nagu vaesus ja räpasus.Muld jälkinä' om nigu vaesus ja mustus.
11Aga tegelikult mullast kasvavad ju ka lilled.Aga õigõ kül', mullast kasusõ' jo ka lilli'.