Tekst nr: 216

1Sandra Johansson, 14 a.Sandra Johansson, 14 a.
2põhikooli kolmanda astme õpilane: põhikooli kolmanda astmõ opilanõ:
3  
4Muld paikneb maakoore ülemises osas ja koosneb mineraalidest, orgaanilistest ainetest ja mikroorganismidest.Muld võtt asõnd maakoorõ päälmädsen jaon ja sais kuun mineraalõst, orgaaniliidsist ainist ja mikroorganismõst.
5Taimed võtavad temast endale vajalikke toitaineid.Kasvo' võtva' timäst hindäle tarviliidsi rammainit.
6Ilma mullata ei ole elu me planeedil võimalik.Ilma mullalda' ei saasi' mi planeedi pääl olla' ello.
7Kuld on väärismetall.Kuld om väärtmetall.
8Normaaltingimustel on ta võrdlemisi pehme kollane metall, mille tihedus on 19,7 g/cm.Normaalolõkin om tä küländki pehme' kõllanõ metall, mink tihehüs om 19,7 g/cm.
9Kulla sulamistemperatuur on 1064 C.Kuld sulas 1064 C man.
10Maailma suurimad kullavarud asuvad Lõuna-Aafrika Vabariigis.Maailma kõgõ suurõmba' kullatagavara' omma' Lõunõ-Afriga Vabariigin.
11
12Kasutatud WikipediatTarvitõt Wikipediat