Tekst nr: 214

1Peeter Järvela, 49, ehitustööline:Peeter Järvela, 49 a. ehitüstüüline:
2
3Kuld ei ole minu metall.Kuld ei olõ' mu' metall.
4Näe, see sõrmus, onu pärand, on ainuke, mis mul kullast on.Kae', seo sõrmus, uno perändüs, om ainukõnõ, miä mul kullast om.
5Usk, lootus, armastus on sisse graveeritud.Usk, loodus, armastus om sisse uurõt.
6Elu kuld on ehk see, kui 25 aastat naisega koos elatud.Elo kuld om vast tuu, ku 25 aastakka om naasõga kuun elet.
7Eks hea naine ole nagu mehe kael, pöörab mehe pead õigele poole.Vet hää naanõ om nigu mehe kaal, käänd mehe pääd õigõlõ poolõ.
8
9Jah, lapsed kah.Jah, latsõ' kah.
10Ega nõuka ajal ilma pereta poleks midagi saanud.Ega' nõuka aol ilma perreldä' ei olõs midägi saanu'.
11Olekski ühiselamusse elama jäänud.Olõski ütiselämiste elämä jäänü'.
12Kui pere tuli, siis said vähemalt kooperatiivkorteri järjekorda.Ku pere' tull, sõs sait vai koopõratiivkortina järekõrdagi.
13
14Ah muld või? Aiatöö teeb kodus ämm ära.Ah muld vai? Aiatüü tege koton ämm ärä'.
15Temale kohe meeldib peenrate vahel õiendada.Timäle õkva miildüs pinnärde vaihõl toimõnda'.
16Mu oma ema on aga mulla all.A uma imä om mul mulla all.
17Tahtis ikka vaba Eesti mulda maetud saada.Tahtsõ õks vaba Eesti mulda matõtus saia'.
18Ja saigi.Ja sai kah.