Tekst nr: 211

1Martin Sandberg, 31 a. arheoloog:Martin Sandberg, 31 a. vanaao välläkaibja:
2
3Kogu kuld, mida inimese käsi eales välja kaevanud, mahuks 9x9x9 m. kuupi.Kõik kuld, midä inemise käsi om iäle vällä kaibnu', mahusi' 9x9x9 m. suurudsõ kandi sisse.
4Nii palju, mille eest võidelda ja samas nii vähe...Nii pallo, mink iist võidõlda'
5ja säälsaman nii veidü'...
6Muld on minu jaoks see tunne, mis oli lapsepõlves, kui käed olid mustad pärast porgandipeenral töötamist.