Tekst nr: 210

1Maria Berglund, 32a. muusik:Maria Berglund, 32a. muusik:
2
3Kullal on kõrge vibratsioon.Kullal om korgõ vibratsiuun.
4Mind teeb kulla peale vaatamine õnnelikuks.Minno tege kulla pääle kaeminõ õnnõlidsõs.
5
6Selle peale mõtlemine pidi aga ohtlik olema..Tuu pääle mõtlõminõ aga pidi ohos olõma.
7Siis pidi silmadesse tekkima kulla läige ja pidi tõusma palavik..Sõs pidi silmi sisse tegünemä kulla helge' ja palavik pidi üles tulõma.
8Kullapalavik..Kullapalavik..
9On see haigus? Kas see on kaasasündinud või tekitab seda bakter, viirus? Kuidas seda ravida? Kas selle vastu on olemas vaktsiin või peab haigestumise puhul lihtsalt rahulikult ootama, kuni tekivad antikehad ja haigus üle läheb? Kas tuu om tõbi? Kas tuu om külgesündünü' vai sünnütäs tuud pisiläne, viirus? Kuis tuud arsti'? Kas tuu vasta om olõman vaksiin vai piät, ku olõt tõppõ jäänü', õnnõ rahun uutma, kooni' tegünese' antikihä' ja tõbi üle lätt?
10Vahel ehk päris kiiresti... paari eluga..Tõõnõkõrd vast peris ruttu... paari eloga..
11
12Mulla värv on igal pool erinev.Mulla värm om egäl puul esi'muudu.
13Märg muld aga lõhnab ühtemoodi.A likõ muld hõngas üttemuudu.
14
15Mäletan, et rasedana käisid mul neelud mulla järele.Ma mälehtä, et last uutõn käve mul isahus mulla perrä.
16Oo, see tunne, et kui vaid muld hammaste vahel krigiseks! Mullapalavik? Arst ütles mulle, et mul on raua puudus.Võeh, tuu tunnõ', et ku õnnõ muld hambidõ vaihõl krõgisnu'! Mullapalavik? Tohtri ütel mullõ, et mul om ravva puudus.
17Mulla asemel pidin sööma väikseid tumedaid tablette.Mulla asõmõl pidi süümä väiksit tummit tablette.
18
19Kord nägin Korsika saarel põlevat maad.Kõrra näie Korsika saarõ pääl maa palamist.
20See oli kui hiigellind Fööniks, kes oma tohutuid tiibu saputas ja vahel kiljatusi kuuldavale tõi.Tuu oll ku ilmadu Fööniks-tsirk, kiä ummi perätüid siibo soput ja vaihõpääl hindäst kilgatuisi vällä andsõ.
21Oleksin tahtnud terve saare Vahemere sees ringi pöörata, et soolane vesi tule enda sisse neelaks.Ma olõsi' tahtnu' terve saarõ Vaihõmere seen ümbre käändä', et soolanõ vesi tulõ hindä sisse niildnü'.
22Need kaunid, õilsad elemendid: tuli, vesi, maa, õhk... ja kuld..Nuu' kinä', ausa' elemendi': tuli, vesi, maa, õhk... ja kuld..