Tekst nr: 209

1Lisa Forstenius, 61a. terapeut:Lisa Forstenius, 61a. tohtri:
2
3Selles pea peale pööratud maailmas on kuld ja kõik, mida see esindab, rohkem hinnas, kui muld, mis annab me planeedile elu.Seon pää pääle pööretün maailman omma' kuld ja kõik, midä tä märk, inämb hinnan ku muld, miä and mi plannõtilõ elo.
4Võimu esindavad asutused ja inimesed on rohkem au sees, kui rasket tööd tegev talupoeg, kes armastusega harib oma põldu ning hoolitseb viljasaagi eest, mis toidab meid kõiki.Võimuasotusõ' ja -inemise' omma' innämb avvu seen kui rassõ tüü tegijä talopoig, kiä hoitmisõga ari umma nurmõ ni pidä huult viläsaagi iist, miä and toidust meile kõigilõ.
5Kuld paneb tihti me südame lukku.Kuld pand sakõstõ mi süäme lukku.
6Teadmine aga, et oleme lahutamatuks osaks emakesest maast, avab selle.Aga tiidmine, et mi olõ lahutamalda' osas imäkesest maast, lask tuu valla.
7Kas kulda, mis on välja kaevatud mulla sügavustest, saab kunagi kasutada nii, et see aitaks paremini hoolida maa haavatavast pinnakihist, mullast, mis meid elus hoiab?Kas kulda, miä om vällä kaibõt süväst mulla alt, saa kunagi tarvita' nii, et tuu avitanu' parõmbahe huuli' maa haavatavast pinnakihist, mullast, miä meid elon hoit?