Tekst nr: 205

1Eelinfo 29.sept 2016Etteteedüs 29.09.2016
2 
3Läänemeresoome sügiskonverents 27.-29. oktoobril VõrusTulõman om õdagumeresoomõ süküskonvõrents
4
527.–29. oktoobrini peetakse Võru Kandles juba traditsiooniks kujunenud läänemeresoome sügiskonverentsi, kus käsitletakse läänemeresoome keele, kultuuri ja piirkonna hetkeolukorda, kuid pilke heidetakse ka minevikku.Õdagumeresoomõ kiili, aoluku ni kultuuri haardva konvõrents om Võro liinan Kandle majan rehekuu 27. –29. pääväni.
6Konverentsi peaesinejateks on soome-ugri keelte uurija Riho Grünthal, keelepoliitika uurija Anitta Viinikka-Kallinen, liivi keele uurija Eberhard Winkler, arheoloog Valter Lang ja folklorist Andreas Kalkun.Konvõrõndsi ettekandin kaias päämädselt õdagumeresoomõ kiili, kultuuri ni ala parlast saisu, a pututõdas ka minevikku.
7Lisaks kutsutud külalistele astuvad Soome, Vene ja Eesti teadlased üles põnevate ettekannetega läänemeresoome keelte ning kultuuri kohta.Konvõrõndsi kutsutuis ülesastjis omma soomõ-ugri kiili uurja Riho Grünthal Helsingi ülikoolist, keelepoliitiga uurja Anitta-Viinikka Kallinen Tromsø ülikoolist, liivi keele uurja Eberhard  Winkler Göttingeni ülikoolist, arkeoluug Valter Lang Tartu ülikoolist ja rahvaluule uurja Andreas Kalkun Eesti Rahvaluulõ Arhiivist.
8Ettekannetes tulevad vaatluse alla karjala, liivi, isuri, vadja, võro, seto, eesti ja soome keel ning rahvaluule, käsitletakse nii keelepoliitikat, -struktuuri kui ka -õpet ning tutvustatakse arvuti rolli ja pakutavaid võimalusi tänapäevases keeleuurimises.Lisäs näile saa kuulda tõisi Soomõ, Vinne ni eesti uurjidõ ettekandit õdagumeresoomõ kiili ni kultuuri kotsilõ.
9
10Kava on lisatud kirjale, aga kava on ka väljas Võru Instituudi kodulehel:  http://wi.ee/et/tegemised/konverents-2/Konvõrentsi täpsämb kava om kutsõ man, a kavva saa kaija ka Võro Instituudi lehe päält:  http://wi.ee/et/tegemised/konverents-2/
11Konverentsile saab registreerida 15. oktoobrini aadressil https://form.jotformz.com/71763141648Konvõrentsile tulõjal pallomi hinnäst kirja panda ildamba 15. oktoobris aadressil https://form.jotformz.com/71763141648
12
13Interdistsiplinaarset läänemeresoome sügiskonverentsi on korraldatud 1996. aastast.Seo aastaga konvõrendsiga saa jo katskümmend aastakka täüs, ku Vana-Võromaal om sügüselde rahvidevaihelist väikuide kiili ja kultuure teemalisi konvõrentse peetü.
14Käsitlemist on leidnud kõik läänemeresoome keeled ja piirkonnad, keelestruktuuri ja -ajaloo kõrval on üha enam arutatud ka läänemeresoome praegusi probleeme ja kestlikkust.Konvõrentsel luudu sideme omma avitanu võrokõisi ja võro kultuuriruumi tuntus tetä nii õdagumeresoomõ maaden ku õuruupa väikuide keeli ja rahvide hulgan.
15
16Konverentsi korraldavad Võru Instituut, Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse osakond ning keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool.Konvõrõntsi kõrraldasõ Võro Instituut, Tarto ülikooli eesti ja üldkeeletiidüse osakund ja keeletiidüse, filosoofia ja semiootika doktorikuul.
17Konverentsi toimumist toetavad riiklik programm „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014–2018)“ ning Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).Toetase riikline programm „Eesti keel ja kultuurimälu 2014–2018“ ni Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).
18 
19Lisainfo: Külli EichenbaumTäpsämbat teedüst saa Külli Eichenbaumi käest: