Tekst nr: 204

1Kerstin Hedström, 57 a. kunstnik:Kerstin Hedström, 57 a. kunstnik:
2Ma ei ole eriti vaimustatud kullast.Ma ei olõ' kullast väega sisse võet.
3Hõbe on rohkem minu stiil.Hõpõ om inämb mu' stiil.
4Aga kuld õiges kohas, õigel ajal ja õiget viisi võib küll olla ilus.Aga' kuld õigõ kotusõ pääl, õigõl aol ja õigõl viiel või kül' olla' illos.
5Ma mõtlen siin eelkõige midagi idamaist... indiapärast,... hiinapärast,... kuld kombineerituna erksate värvidega,... erkpunasega, erksinisega...Ma mõtlõ tuuga innekõkkõ midägi hummogumaist... india muudu,... hiina muudu,... kuld kokko säet herkside värmega,... kärpsäverevä vai -sinitsega...
6Või siis jõulupuul.Vai sõs joulupuu pääl.
7Sinna kõlbab ta ka, kuigi hõbe on veel ilusam.Sinnä' kõlbas tä kah, olku' et hõpõ on viil kinämb.
8Mulla kohta on veel raskem midagi öelda.Mulla kotsilõ om viil rassõmb midä üldä'.
9”Mull of Kintyre”, see Paul McCartney laul käib mul tihti peas ringi.”Mull of Kintyre”, tuu Paul McCartney laul käü mul paksustõ pään ümbre.
10Kui ma olin Arrani saarel, siis paistis Kintyre’i muld teisel pool merd.Ku ma olli Arrani saarõ pääl, sõs paistu Kintyre’i muld tõõsõl puul merd.
11Saja gloobusega täidetud suur ruum, üks fantastiline installatsioon, mida ma kord Kopenhaagenis nägin… Rahvamuusika ansambel ”Maa”...Saast gloobusõst täüdet suur ruum, üts inneolõmalda' installatsiuun, midä ma ütekõrra Kopõnhaagõnin näie… Rahvamuusiga ansambli ”Maa”...
12Jah, see…ja mitte midagi muud erilist, mille peale ma mõtlen seoses mullaga, kui ehk, et mulle ei meeldinud lapsepõlves kartuleid mullata.Jah, tuu…ja ei midägi muud suurt, mink pääle ma mõtlõsi' mullaga köüdetült, ku vaest, et mullõ es miildü' latsõn kardokit mullada'.
13Ja, erinevalt paljudest teistest, pole mul ka praegu mingit tõmmet aiatöö vastu.Ja, tõistmuudu ku pallosil tõisil, olõ-i' mul ka parhilla' määnestki tõmmõt aiatüü poolõ.