Tekst nr: 203

1Kalle Svensson, 49 a. kodutuKalle Svensson, 49 a. kodolda'
2
3Muld on praegu kuradima külm.Muld on parhilla' kuradi külm.
4Külm tuleb sellest vanast madratsist kah läbi.Külm tulõ seost vanast madratsist kah läbi.
5Proovin ööseks ikka veel mõne trepikoja või keldri leida.Ma proomi üüses õks viil mõnõ trepikua vai keldri löüdä'.
6Varsti läheb soojemaks.Varsti lätt lämmämbäs.
7Kodutute öömaja on ka muidu hea, aga viimati varastati mul seal öösel kingad jalast.Kodolda' rahva üümaja om kah muido hää, a peräkõrd varastõdi mul sääl üüse kängä' jalast.
8Seal on ju igasugust rahvast… Sääl om jo kõgõsugumast rahvast…
9Elu siin mulla peal pole ikka mingi asi...Elo siin maa pääl õks olõ-i' määnegi asi...
10Ehk seal mulla all ole parem…Peräkõrd sääl maa all om parõmb…
11Istun pargipingil, aga ega keegi mu kõrvale seepärast istu.Ma istu pargipingi pääl, a ega' tuuperäst kiäki mu kõrvalõ istu-i'.
12Lähevad kaugelt mööda.Läävä' kavvõst müüdä.
13Näe, sealt tuleb üks klass.Näet, säält tulõ üts klass.
14Nii armsad, need väiksed lapsed.Nii armsa', naa' väikse' latsõ'.
15Nii palju neid.Nii pallo näid.
16Kuld on ilus küll.Kuld om illos kül'.
17Mis ma ikka oskan öelda...Midä ma õks mõista üldä'...