Tekst nr: 199

1Hugo Torstensson, 73 a. ärimees:Hugo Torstensson, 73 a. ärimiis:
2
3Ma ei mõista tegelikult, mis selles kullas nii erilist on.Periselt ma saa-ai' arvo, mis taa kulla man nii esi'erälist om.
4Uskumatu, et ühel metallil on läbi aegade olnud nii kõrge staatus.Uskmalda' kül', et ütel metallil om läbi ao olnu' nii korgõ staatus.
5Lugesin kuskilt hiljuti, et kuld on hinnas olnud juba varasest pronksiajast peale, seega 6500 aastat! Heakene küll, et ta läigib ja ei tuhmu.Loiõ kostki ildaaigo, et kuld om hinnan olnu' joba vanõmbast pronksiaost pääle, nii et 6500 aastat! Hüäkene kül', et tä läük ja lää-äi' tuhmis.
6Aga ta on ju nii pehme, et temast ei saa õieti midagi praktilist ja vajalikku valmistada.Aga tä om jo nii pehme', et täst saa-ai' õigõhe midägi praktilist ja tarvilist tetä'.
7Ah et muld või? Kuna ma ei ole mingi looduse sõber, siis ei tekita see sõna minus eriti mitte mingisugust tunnet.Ah et muld vai? Ma olõ-õi' määnegi luudusõ sõbõr, ja selle ei sünnütä' seo sõna mino man väega määnestkina' tunnõt.
8Aga erinevalt kullast on mullast vähemalt kasu.A kullaga om täl tuu vaih, et mullast om vähämbält kassu.
9Muld annab meile toidu ja on seega esimeseks tingimuseks, et elu üldse olemas on.Muld and meile toidusõ ja om edimäne asi, teno minkalõ elo ülepää olõman om.
10Mulla peale saab ka maju ehitada.Mulla pääle saa ka majjo ehitä'.