Tekst nr: 195

1Anna Guldager, 49 a. koduperenaine:Anna Guldager, 49 a. kodopernaanõ:
2Kuld: see õilis metall nii paljude heade omadustega – püsiv, vormitav ja ilus.Kuld: seo ausa metall, nii mitund muudu hää – püsüv, vormitav ja illos.
3Aga ka suhteliselt haruldane.Aga ka küländ harv.
4Sellepärast sai ta sellise metalli kuulsuse, mille eest inimesed võisid surra.Tuuperäst tä sai kuulsas ku sääne metall, mink iist inemise' võisõ' surma minnä'.
5
6Kuldehted: kord olid mu sõrmed täis kuldsõrmuseid, suuri ja raskeid.Kuldehte': kõrd olli' mu sõrmõ' täüs kuldsõrmussit, suuri ja rasõhit.
7Aga vananedes paistetasid mu sõrmeliigesed üles ja ma pidin laskma kullassepal oma abielusõrmuse lahti saagida.Aga iä tullõn paisti' mu sõrmõjaku' üles ja ma pidi laskma kullassepäl uma abielosõrmusõ vallalõ saagi'.
8Siis võtsin ära ka oma teised sõrmused.Sõs ma võtsõ ärä' ka uma' tõõsõ' sõrmusõ'.
9Mu sõrmed on nüüd vabad nendest rasketest ehetest.No' omma' mu sõrmõ' prii' noist rasõhist ehtist.
10
11Elu kuld: see on armastus ja vaatamata sellele, et ma ei kanna enam abielusõrmust, olen ma õnnelikult abielus, kandes eneses elu kulda.Elo kuld: tuu om ütsüte hoitminõ, ja huulmalda' tuust, et ma ei kanna' inämb paarirahva sõrmust, ma olõ õnnõlidsõn abielon ja kanna hindä seen elo kulda.
12Muld: mullast oleme tulnud ja mullaks peame me saama.Muld: mullast mi olõ tulnu' ja mullas mi piät saama.
13Muld seob toiteväärtused veega ja loob tingimused selleks, et midagi saaks kasvada.Muld köüt söögijovvu' viiga ja luu sääntse' olo', kon midägi saa kassu'.
14Mulla kvaliteet on erinev kogu maailmas ja meil on olnud õnne, et meie muld nii viljakas on.Mulla häädüs om egäl puul ilman esi'sugumanõ ja meil om olnu' õnnõ, et mii' maa nii viläline om.
15Kui ma suren, saan ma mullaks ja ma loodan, et just sellest mullast võrsub midagi kaunist, ehk mingi lill, mingi teravili...Ku ma koolõ, saa ma mullas ja ma looda, et õkva tuust maast võrsus midägi ilosat, vaest määne lill, määne terävili...
16Kuld sünnitab tihti kadedust, muld sünnitab elu.Kuld sünnütäs sagõhe kadõhust, muld sünnütäs ello.