Tekst nr: 194

1Andreas Cervenka, 42 a. ajakirjanik:Andreas Cervenka, 42 a. aokiränik:
2
3Investeerimine kulda on investeerimine hirmu.Investiirmine kulda om investiirmine hirmu.
4Täpsemini kartusesse, et moodne finants-süsteem on ebapüsiv püramiidimäng.Täpsämbähe pelgüste, et vahtsõ ao finants-süstem om püsümäldä' pürämiidimäng.
5Kui paberraha ähvardab oma väärtuse kaotamisega, on vaja leida midagi püsivamat, millest kinni hoida.Ku paprõraha ähvärdäs umma väärtüst kaota', sõs om vaia löüdä' midägi püsüvämpä, minkast kinni' hoita'.
6
7Kullal on oma piirangud, seda pidi juba kuningas Midas tõdema.Kullal omma' uma' piiri', tuud pidi joba kuning Midas tunnistama.
8Kuld ei tule nii paljude heade uute mõtete peale, ta ei võta kedagi tööle, on küllalt halb materjal lasteaedade ehitamiseks ja oma toiteväärtustelt on ta ka vägagi kehvake.Kuld tulõ-i' nii pallodõ hääde vahtsidõ mõttidõ pääle, tä võta-i' kedägi tüüle, om küländ halv matõrjaal latsiaido eihtämises ja uma söögiväärtüse poolõst om tä kah hoobis hõel.
9
10Majandusliku ärevuse aegadel võiks arvata, et oleks konstruktiivsem investeerida tootvatesse ettevõtetesse, põllumaadesse, metsa, elamutesse, uude tehnoloogiasse, mis aitab kaasa kliimaohu vähendamisse, või siis inimeste koolitusse.Majanduslidsõ herevüse aol võisi' arvada', et olõsi' konstruktiivsõmb investiiri' tuutvihe ettevõttihe, nurmõmaahtõ, mõtsa, elotuisihe, vahtsõhe tehnoloogiahe, miä avitas alanda' kliimaohto, vai sõs inemiisi koolitustõ.
11Ja see oleks ehk ka parem äri.Ja tuu olnu' vaest ka parõmb äri.
12
13Üks dollar, mis investeeriti 1802. aastal ameerika aktsiaindeksisse S&P 500, oli 200 aastat hiljem, 2001. aastal, kasvanud peaaegu 600 000 dollariks (justeeritud inflatsiooniks).Üts dollar, miä investeeriti 1802. aastagal ameeriga aktsiaindeksihe S&P 500, oll 200 aastakka ildampa, 2001. aastagal, kasunu' pia 600 000 dollaris (justeerit inflatsioonis).
14Seesama dollar, mis paigutati kulda, oli kahanenud 98-ks sendiks.Tuusama dollar, miä panti kulla sisse, oll alanu' 98-s sendis.
15Aga muidugi, päikse käes helgib ta ju ilusasti.Aga, õigõ kül', päävä käen tä helkäs jo ilosahe.