Tekst nr: 192

1Olen ungarlanna, aga elanud päris pikalt Eestis, siin ka filmi õppinud.Ma olõ ungari naanõ, a peris pikält Eestin elänü, tan ka filmi opnu.
2Ükskord kui olin pikemat aega Ungaris, tundsin, et igatsen Eesti järele.Ku olli ütevoori pikembät aigo Ungarin, sõs tunni, et igädse Eestit.
3Võtsin seljakoti ja hakkasin hääletades Eestisse, Tallinna tulema.Võti kormusõ ja naksi kätt nõstõn Eesti poolõ, Talnahe tulõma.
4Raha polnud, väga kindlat plaani ka mitte.Rahha olõ-õs, väega kimmäst plaani ka mitte.
5Jõudsingi Eestisse, kuid kuskil Kilingi-Nõmme kandis tundsin, et mu reis hakkab lõppema, sest mitte ühtegi autot ei tulnud, kes oleksid tahtnud mind peale võtta.Saigi Eestimaalõ peräle, a kongi Kilingi-Nõmmõ kandin tunni, et mu reis nakkas otsa saama, selle et es tulõ mitte ütte autot, kiä olõs tahtnu minno pääle võtta.
6Olin keset metsi kummalise, lausa veidra söögikoha ees, hirmus väsinud ja näljane.Olli kesk mõtso üte imeligu, õkva andsagu söögikotusõ iin, hirmsahe väsünü ja näläne.
7Oli suvine aeg, mõtlesin, et magan pisut, sest tõesti enam ei jaksanud.Suvinõ aig oll, mõtli, et maka kõrrakõsõ aigo, selle et tõtõstõ inämb es suta.
8Söögikoha-poe ees istusid „parmud”. Kohalikud joodikud ja muidu rõõmsad asotsiaalid ja jõid.Söögikotusõ-poodi iin istõ "holdo" - umakandi joobõri ja muido rõõmsa kakõrusõ - ni jõi.
9Panin koti oma pea alla, igaks juhuks, sest varemgi on juhtunud, et kott on magamise ajal ära varastatud.Panni koti uma pää ala, mine tiiä, selle et innembki om johtunu, et kott om magamisõ aigo är varastõt.
10Nälg oli suur, aga väsimus suurem, nii et jäin magama.Sööginälg oll suur, a väsümüs viil suurõmb, nii et ma jäi magama.
11Nägin unes, et söön.Unõn näi, et ma süü.
12Ja siis äkki tundsin, et midagi liigutab mu pea kohal.Ja sõs kõrraga tunni, et midägi liigutas mu pää kotsil.
13Tegin silmad lahti ja nägin, et ühe vanamehe jalad jooksid minust eemale.Tei silmä vallalõ ja näi, et üte vanamehe jala, joosi must kavvõmbahe.
14Kiiresti kontrollisin, kas kõik mu asjad on alles.Kipõstõ kai perrä, kas kõik mu asa omma alalõ.
15Kõik oli alles.Oll alalõ kõik.
16Istusin, vaatasin ringi ja ohkasin kergendatult.Istõ, kaie ümbre ni ohassi kergendüsen.
17„Parmud” lehvitasid mulle ja siis märkasin oma koti kõrval ilusat õuna."Holdo" lehvidi mullõ ja sõs ma panni tähele ilosat ubinat uma koti kõrval.
18Asusin seda sööma ja tundsin rõõmu ja ka häbi.Naksi tuud süümä ja tunni rõõmu ni ka häpü.
19Aga rohkem oli hea tunne.A inämb oll hää tunnõ.