Tekst nr: 189

1Ma elasin New Jersey eeslinnas.Ma elli New Jersey veereliinan.
2Mul polnud õde ega venda, aga mul oli must kass nimega Musi.Mul olõ-õs sõsard es veljä, aga mul oll must kass nimega Musi.
3Too oli õuekass, kes ka aeg-ajalt tõi surnuid loomi tuppa.Tuu oll väläkass, kiä aig-aolt ka koolnusit eläjit tarrõ vidi.
4Mõnikord teda ei nähtud mitu päeva, kuid alati lõpuks ilmus välja.Mõnikõrd timmä es näe mitu päivä, a alasi tull tä peräkõrd vällä.
5Me elasime teel, mis lõppes tupikuga,  seega väga tiheda liiklusega teid lähedal polnud.Mi elli tii veeren, miä lõppi umbotsaga, nii et väega tihtsä liikmisõga teid lähkül es olõ.
6Siiski jäi Musi ükskord auto alla.Sõski jäi Musi ütskõrd auto ala.
7Ma küll ei mäleta täpselt, kuidas teda leiti, aga ta ei olnud surnud.Ma kül ei mälehtä täpsähe, kuis tä lövvedi, a tä es olõ koolnu.
8Ainult tagumine jalg oli murdunud.õnnõ tagomanõ käpp oll murt.
9Talle tehti operatsioon ja jalg oli tükk aega kipsis.Tälle tetti opõratsiuun ja jalg oll jupp aigo kipsin.
10Lõpuks ta paranes ja kõik oli jälle nagu pidi olema.Peräkõrd tä praavu ja kõik oll jälki nii, nigu pidi olõma.
11Kuid mitte alatiseks.Aga mitte igäväste.
12Umbes aasta aega hiljem, oli Musi jälle mitu päeva kadunud.Umbõs aastaga peräst oll Musi jälki mitu päivä kaonu.
13Ma ootasin hommikul koolibussi, kui märkasin kaugel midagi musta suurema autotee keskel.Ma oodi hummogu koolibussi, ku rõbahti kavvõn midägi musta kesk suurõmbat autotiid.
14Mõelda, kui see on Musi! Buss tuli ja ma läksin kooli.Mõtõlda, ku tuu om Musi! Buss tull ja ma lätsi kuuli.
15Terve päev ma muule ei mõelnud, kui sellele mustale laigule tee keskel.Terve päiv ma muud es mõtlõ, ku tuud musta plekki kesk tiid.
16Koju tulles rääkisin emale sellest ja ta läks asja uurima.Kodo tullõn kõnõli imäle tuust ja tä läts asja uurma.
17Seisin maja ees ja ootasin murega oma ema.Ma saisi maja iin ja oodi murrõga umma immä.
18Kui ta tuli, oli ta käes Musi kaelarihm.Ku tä tull, oll täl käen Musi kaalarihm.
19Ta ei öelnud ühtegi sõna.Tä lausu es üttegi sõnna.
20Minu kass, kes oli aastat minu voodis maganud ja kellega ma tihti mürasin, oli surnud.Mu kass, kiä oll aastit mu sängün maanu ja kinka ma sagõhõhe mürrässi, oll koolnu.
21Isa tuli koju, tõi Musi laiba ära ning me matsime ta maha oma aeda.Esä tull kodo, tõi Musi koolnukihä ärä ja mi mati tä maha umma aida.
22See oli minu elu kõige kurvem päev.Tuu oll mu elo kõgõ kurvõmb päiv.