Tekst nr: 185

1Neläs Uma Pido tulõ veidü inämb ku aasta peräst, 28. mail 2016 Põlvan Indsikurmun.
2Tuu pido kõnõlõs mõtsast ja väeliidsist puiõst.
3Neljas Uma Pido tuleb natuke rohkem kui aasta pärast, 28. mail 2016 Põlvas Intsikurmus.Uma Pido olõ-i õnnõ paar tunni kontsõrti, a tiikund, midä kuun hulga rahvaga astutas.
4See pidu räägib metsast ja väelistest puudest.Et pido meid pututasi, kõrraldadas lähemba aasta joosul loengit, miä kõnõlõsõ pido teemast.
5Uma Pido ei ole lihtsalt paaritunnine kontsert, vaid teekond, mida koos hulga rahvaga astutakse.Edimäne Uma Pido loengupäiv om tõsõpäävä, 28. aprillil kell 13 Põlva kultuurikeskusõn.
6Et pidu meid puudutaks, korraldatakse lähema aasta jooksul loenguid, mis peo teemat avavad.Kõnõlõsõ Marju Kõivupuu “Misjaos meile Uma Pido?” ja Kalle Eller “Kuis är tunda põlist mõtsa ja põlist usku ja kuis nä kokko käävä’?”
7Esimene Uma Pido loengupäev on teisipäeval, 28. aprillil kell 13 Põlva kultuurikeskuses.Kullõlda saa Aapo Ilvest ja timä Uma Pido jaos kirotõdut laulu “Puu’ kasussõ’ korgõs”.
8Räägivad Marju Kõivupuu “Misjaos meile Uma Pido?” ja Kalle Eller “Kuis är tunda põlist mõtsa ja põlist usku ja kuis nä kokko käävä’?”Kõik omma oodõtu kullõma! Piledirahha ei küsütä!