Tekst nr: 184

1Laupäeval, 10. oktoobril kell 11 on Põlva Kultuurikeskuse tantsusaalis IV Uma Pido (28. mai 2016, Põlva) noodivihiku tutvustus-koolitus koorijuhtidele, muusikaõpetajatele ja teistele huvilistele. Puulpäävä, 10. oktoobril  kell 11 om Põlva Kultuurikeskusõ tandsusaalin IV Uma Pido (28. mai 2016, Põlva) noodivihu tutvustus-oppus koorijuhtõlõ, muusikaoppajilõ ja tõisilõ huviliisile. 
2- Räägitakse, kuidas peokava kokku pandi ja milline pidu tuleb.- Kõnõldas, kuis pidokavva kokko panti ja määne pido tulõ.
3- Kätte jagatakse koorijuhi eksemplar Uma Pido noodivihikut.- Kätte jaetas koorijuhi eksemplar Uma Pido noodivihku.
4- Kuulda saab 25st peolaulust 11 laulu Võru kesklinna kooli laste, segakoori Kevadised Hetked, kammerkoori Maarja ja naiskooride Mai ja Tempera esituses.- Kullõlda saa 25st pidolaulust 11 laulu Võro kesklinna kooli latsi, segäkoori Kevadised Hetked, kammõrkoori Maarja ja naisikuurõ Mai ja Tempera esitüsen.
5Kaasa saab ka laulda.Üten saa kah laulda.
6- Saab kuulata peolaule juba harjutanud koorijuhtide kogemusi.- Saa kuulda pidolaulõ joba harjotanu koorijuhtõ kogõmuisist.
7- Räägitakse, kuidas käib peole registreerumine.- Kõnõldas, kuis käü pidolõ kirjapandminõ.
8- Saab kuulata peo lavastajat Kristo Tootsi ja kunstnikku Anne Prangelit.- Saa kullõlda pido lavastajat Kristo Tootsi ja kunstnikku Anne Prangelit.
9
10Kokkusaamist alustatakse laulude kuulamise osaga, et lauljate päeva mitte liiga pikalt hõivata.Kokkosaamist alostadas laulõ kullõmisõ osaga, et lauljidõ päivä mitte ülearvo pikält kinni hoita.
11Edasi läheb kõik töötoa-arutelu vormis.Edesi lätt kõik tüütarõ-arotusõ vormin.
12Kokku võiksid tulejad aega planeerida 2-2,5 tunni ringis.Kokko võissi tulõja aigu planiiri 2-2,5 tunni ümbre. 
13
14Kell 10 teeb uksed lahti kultuurikeskuse kohvik, nii et tulijad võivad vabalt jätta taskusse natuke kohviraha ja ajakavva aega kolleegide ja sõpradega jutuajamiseks!Kell 10 tege ussõ vallalõ kultuurikeskusõ kohvik, nii et tulõja võiva vabalt jättä karmanihe veidü kohvirahha ja aokavva aigu kolleege ja sõpruga jutuajamisõs!
15
16Palun saatke see kiri edasi neile, kes võiksid koolituspäevast huvitatud olla!Olkõ hää, saatkõ taad kirja edesi noilõ, kiä võissi olla taast oppusõpääväst huvitõdu!
17
18Tervitades,Tervüisiga,
19Triinu OjarTriinu Ojar
20Uma Pido projektijuhtUma Pido projektijuht
21tel 53322153tel 53322153