Tekst nr: 182

1Head alanud sügist ja ilusat laulu-hooaega!Hääd päälenakanu süküst ja ilosat laulu-huuaigu! 
2
3Laupäeval, 10. oktoobril on Põlvas IV Uma Pido (28. mai 2016, Põlva) noodivihiku tutvustus-koolitus koorijuhtidele, muusikaõpetajatele ja teistele huvilistele. Noodivihikut saab käes hoida ja kuulata mitmeid pidulaule Võru kesklinna kooli lastekoori, segakoori Kevadised Hetked, kammerkoori Maarja ja naiskooride Mai ja Tempera esituses.Puulpäävä, 10. oktoobril om Põlvan IV Uma Pido (28. mai 2016, Põlva) noodivihu tutvustus-oppus koorijuhtõlõ, muusikaoppajilõ ja tõisilõ huviliisile. Saa käen hoita vagivahtsõt noodivihku ja kullõlda mitmit pidolaulõ Võro kesklinna kooli latsikoori, segäkoori Kevadised Hetked, kammõrkoori Maarja ja naisikuurõ Mai ja Tempera esitüsen.
4Peolaule juba harjutada proovinud koorijuhid räägivad uma kogemustest ja koos lauldakse peolaule ka läbi.Pidolaulõ joba harjota pruuvnu koorijuhi kõnõlõsõ ummist kogõmuisist ja kuun laultas pidolaulõ ka läbi. 
5
6Täpsem päevakava tuleb nädala pärast.Täpsemb pääväkava tulõ nädäli peräst.
7Tänane kiri on selleks, et võimalikult paljud saaksid selle päeva endale punase pliiatsiga märkmikku kanda. :)Täämbäne kiri om tuus, et võimaligult pallo inemiisi saassi taa päävä hindäle verevä pleiätsiga pääväraamatuhe kirota. :)
8
9Palun saatke see kiri edasi neile, kes võiksid koolituspäevast huvitatud olla!Olkõ hää, saatkõ taad kirja edesi noilõ, kiä võissi olla taast oppusõpääväst huvitõdu!
10
11Tervitades,Tervüisiga,
12Triinu OjarTriinu Ojar
13Uma Pido projektijuhtUma Pido projektijuht
14tel 53322153tel 53322153