Tekst nr: 18

1Kolmandas jututarõs kõneldi võru keelest avalikus kasutuses.Kolmandan jututarõn kõnõldi võro keele pruukmisõst avalikkusõn.
2
319. märtsil Võru Instituudis toimunud avaliku arutelu teemaks oli Kuis Võro kiil passis avalikku pruukmistõ? ("Kuidas võru keel sobib avalikku kasutusse?").19. paastukuu pääväl oll´ Võro Instituudin jututarõ ja teemas oll´ „Kuis võro kiil passis avalikku pruukmistõ?“
4
5Arutelul osales kümmekond teemast huvitatut ja kuna kohal oli ka Võru linnapea, siis kõneldi rohkem võru keele kasutamisest linnas.Jututarõst võtsõ ossa kümmekund as´ast huvitõtut inemist. Kohal oll´ ka Võro liinapää. Kõnõldi inämb võro keele pruukmisõst liinan.
6Linnapea hinnagul on kohaliku keele kasutamine Võru linnas pidevalt laienenud - seda kasutatakse üha sagedamini lisaks omavahelisele suhtlemisele ka kaubanduses, teeninduses jm avalikus ruumis.Liinapää arvas, et kohaligu keele pruukmist Võro liinan om kõrd kõrralt rohkõmb nätä’ - seod pruugitas lisas umavahelidsõlõ kõnõlõmisõlõ kaubandusõn, teenündüsen ja muial avaligun ruumin.
7Ühisest arutelust kasvas välja mitmeid uusi mõtteid võru keele kasutamiseks nii linnapildis kui laiemas igapäevakäibes.Ütitsõst arotlõmisõst kasvi vällä mitmit vahtsit mõttit võro keele pruukmisõs nii liinan ku ka egapäävätselt.
8Ülevaade portaalis Võrumaa 24.Kae’ lähämbält portaalist Võromaa24.
9
10Järgmine kõigile avatud arutelu toimub 16. aprillil algusega kell 17.15 ja jutuks tuleb võru keele koolis õppimise-õpetamise teema.Järgmine jututarõ om Võro Instituudin 16.mahlakuu pääväl kell 17.15 ja jutus tulõ võro keele opminõ ja oppaminõ kuulõn.
11Arutelu juhib Sixten Sild.Arotlõmist juht Sixten Sild.