Tekst nr: 176

1Sõitsin ühel suvehommikul Pärnu linnas autoga ringi.Sõidi üts suvõhummok autoga Pärno liina piten.
2Ilm oli ilus ja tuju oli hea.Ilm oll illos ja tujo oll hää.
3Kuulasin oma lemmik flamenkomuusikat ja laulsin lõbusasti kaasa.Kulssi uma kõgõ armsambat flamekomuusikat ja lauli lustiga üten.
4Aknad olid lahti ja muusika oli päris vali.Aknõ olli vallalõ ja muusiga oll peris kõva.
5Ma ei pannudki tähele, et mind oli jälitanud juba pikemat aega politseiauto.Ma panõ-õs tähelegi, et poitseiauto om mul joba pikembät aigo perän sõitnu.
6Alles siis, kui vilkurid tööle pandi, taipasin, et nad sõitsid mulle järgi.õnnõ sõs, ku pilkja tüüle panti, tull mul taipus, et nä sõidi mullõ perrä.
7Tõmbasin viisakalt auto tee äärde ning jäin ootama.Tõmbssi viisakahe auto tii viirde ni jäi uutma.
8Politsei autost astus välja pikk blond väga kaunis naispolitseinik, kes lähenes mulle alkomeetriga.Politseiautost astõ vällä pikk linalakk kistumalda kinä politseinaanõ, kiä tull mu poolõ alkomiitriga.
9Pidin sellesse puhuma ja loomulikult oli kõik nullis, sest hommikuti ma kunagi ei joo.Ma pidi sinnä sisse puhkma ja muidoki oll kõik nullin, selle et hummogidõ ma kunagi ei juu.
10Naine palus mult ka juhilube ja lugedes sealt, et olen hispaanlane, lasi mul rahulikult minna.Naanõ küsse mu käest ka juhilupõ ja ku oll säält lugõnu, et ma hispaanlanõ olõ, lask mu rahun minemä.
11Ilmselt ei olnud see politsei arvates eriti normaalne, et keegi sõidab lahtiste akendega autos hommikul ja laulab raadiole kaasa.Nätä, et tuu olõ-õs politsei meelest kuigi loomulik, et kiäki sõit vallaliidsi aknidõga auton hummogu ja laul raadioga üten.
12Hispaanias on see aga täiesti tavaline.A Hispaanian om tuu tävveste harilik.