Tekst nr: 167

1Eesti mummuisti silmadesEesti mummuisti silmin
2
3Trammid on siin täis joonistatud.Trammi omma tan täüs tsehkendedü.
4Maalikunstnikule on Tallinn väga hea linn.Maalikunstnigulõ on Talliin väega hää liin.
5Mina olen maalikunstnik – mummuist.Ma olõ maalikunstnik – mummuist.
6Eesti on imemaa.Eesti om imemaa.
7Siin kasvavad erinevad kunstipuud.Siin kasusõ mitmõsugumadsõ kunstipuu.
8On olemas õlivärvipuu.Om olõman õlivärmipuu.
9Õlivärvituubid kasvavad otse puu otsas.Õlivärmituubõ kasusõ õkva puu otsan.
10Kunstnik võib kerge vaevaga võtta sellelt puult endale vajaliku värvi ja sellega maalida.Kunstnik või väikse vaivaga võtta tuu puu mant hindäle tarvilidsõ värmi ja tuuga maali.
11On olemas akrüülvärvipuu, on olemas guaššvärvipuu, voolab akvarellijõgi.Om olõman akrüülvärmipuu, om olõman guaššvärmipuu, juusk vesivärmijõgi.
12Akvarellistid istuvad selle jõe kaldal, klaveri ees.Vesivärmjä istusõ tuu jõõ perve pääl, klavõri iin.
13Aga pintslid kasvavad põllul.Aga pinsli kasusõ nurmõ pääl.
14Eestis elab lõuendlind.Eestin eläs palajatsirk.
15Kui ma 21 aastat tagasi Armeeniast Eestisse kontsertreisile saabusin, imestasin väga kui nägin, kuidas need imelinnud puuvilla nokivad ja sellest puuvillast lõuendirulle teevad.Ku ma 21 aastaga iist Armeeniäst Eestihtõ kontsõrtreisile tulli, imehti väega, ku näi, kuis naa imetsirgu puumvilla tsankva ja tuust puumvillast palajatrullõ teevä.
16Imekspandavad on siin õunapuud.Immes panda omma siistmaa uibu.
17Eesti õunapuudel on puhkus – 4 aastat õunapuud töötavad ja viiendal aastal võtavad palgata puhkuse.Eesti ibidõl om puhkus – 4 aastakka uibu tüütäse ja viiendäl aastagal võtva palgalda puhkusõ.
18
19Siin Eestis kasvavad probleemid põõsa otsas.Siin Eestin kasusõ hädä puhmu otsan.
20Näiteks on olemas poliitiliste probleemide põõsastik, on olemas põllumajandusprobleemide põõsad, on olemas perekonna probleemide põõsad, samuti on olemas ka alkoholiprobleemide põõsad, on olemas ämmaprobleemi põõsas, finantsprobleemide põõsad, figuurihäda põõsad, religiooni ja paljude-paljude teiste erinevate murede põõsad.Näütüses om olõman poliitiliidsi häti puhmistu, omma olõman põllumajandushäti puhmu, omma olõman perrekunnahäti puhmu, sammamuudu omma olõman ka alkoholihäti puhmu, om olõman ämmähädä puhm, rahahäti puhmu, figuurihädä puhmu, religiooni ja pallodõ-pallodõ tõisi esi murridõ puhmu.
21Kui kellelgi ei ole probleemi ja ta tahab endale probleemi saada, siis ta läheb ja valib sobiva põõsa ning võtab sellelt probleemivilja.Ku kelgi om hätä puudus ja tä taht umalõ hätä saia, sõs tä lätt ja vali sündsä puhmu ni võtt säält mant hädävilä.
22Meil naisega meeldib jalutada pargis, kus kasvavad kunstiprobleemidega põõsad.Meil naasõga miildüs jalota pargin, kon kasusõ kunstihätiga puhmu.
23
24Talvel Eestis probleeme pole.Talvõl Eestin häti olõ-i.
25Aga suure raha eest ja perearsti loal võib talvel osta endale probleemiviljad botaanikaaia kasvuhoonest.A suurõ raha iist ja perrearsti lubaga võit talvõl osta hindäle hädävilä kasvaia kasvomajast.
26Või konserveeritud probleemid välismaalt.Vai purki sisse tettü hädä välämaalt.
27Kõige vaesemad jäävad siin talvel täiesti ilma probleemideta.Kõgõ vaesõmba jäävä siin talvõl hoobis ilma hätildä.
28Nemad ootavad kannatamatusega suve.Nimä uutva kannahtamalda suvvõ. 
29
30Tallinna kesklinnas Estonia teatri ees seisab skulptuur nimega “Ema, peata takso! Isal on halb!”Talliina keskliinan Estonia tiatri iin sais kujo nimega "Imä, piä takso kinni! Esäl nakas halv!"
31
32Eestis vahetatakse tihti padjapüüre ja haridusministreid.Eestin vaihtõdas tihtsähe padjakottõ ja koolitusministriid.
33Kui  ma käisin lasteaias ja hiljem koolis, siis ma ei teadnud, et hakkan elama sellisel muinasjutulisel maal.Ku ma käve latsiaian ja peränpoolõ koolin, sõs ma es tiiä, et nakka elämä sääntsel imeperätsel maal.
34
35Siin on 5 aastaaega: kevad, kevsuv, suvi, sügis, talv.Siin om 5 aastaaigo: kevväi, kevsuv, suvi, süküs, talv.
36Aga kuidas on Torontos? Kas ka seal on lumi külm?Aga kuis om Toronton? Kas ka sääl om lumi külm?
37
38Eestis peab iga inimene igal aastal oma sünnipäeva.Eestin pidä egä inemine egä aastaga umma hällüpäivä.
39Siin peetakse sünnipäeva isegi aastasel lapsel.Siin peetäs hällüpäivä esiki aastagadsõl latsõl.
40Hea, et eesti külades pole majade ees pinke.Hää, et eesti küllin olõ-i majjo iin pinke.
41Selle maa naised on luterlased, aga mehed istuvad kõrtsis ja vaatavad tähti kuni nende naised kirikus laulavad.Seo maa naasõ omma lutõrlasõ, a mehe istusõ kõrdsin ja kaesõ tähti, kooni näide naasõ kerikun laulva.
42See on tavapärane eriti väikestele kohtadele.Tuu om harinu värk kõgõ inämb väiksiden kotustõn.
43Mehed saadavad oma naised kirikusse nagu puhkusele.Mehe saatva uma naasõ kerikuhe nigu puhkusõlõ.
44
45Eesti rahvas on rahuarmastaja rahvas.Eesti rahvas om rahulidsõ meelega rahvas.
46Siin tehakse martsipani: arahiisi ja mandli martsipani – see on magus dialektika.Siin tetäs mardsipanni: maapähkmä ja mandli mardsipanni – tuu on makus dialektika.
47
48Õlut hakkasin ma jooma Eestis.Olut naksi ma juuma Eestin.
49Lapsepõlves mulle õlu ei meeldinud.Latsõn mullõ olu es miildü.
50Ja ka nüüd joon harva.Ja no ka juu harva.
51Limonaad on siin hea, nostalgilise maitsega.Limonaat om siin hää, nostalgilidsõ maiguga.
52
53Mulle meeldib elada Eestis sellepärast, et Eestis on elu targem kui inimesed.Mullõ miildüs Eestin ellä tuuperäst, et Eestin om elo targõmb ku inemise.
54
55Oli aeg, mil päike ja kuu paistsid Eestis ühel ajal.Oll aig, ku päiv ja kuu paistu Eestin ütel aol.
56Aga ükskord sai kuu külma ja jäi haigeks.A ütevoori sai kuu külmä ni jäi tõbitsõs.
57Sel päeval magas kuu terve päeva…ja sai terveks.Tuu päiv magasi kuu terve päävä…ja sai terves.
58Aga öösel oli ta uneta…Aga üüse oll tä unõlda…