Tekst nr: 16

1Kaika Suveülikool saab rektori ametiketiKaika Suvõülikuul saa rektori ammõdiketi
2
3Sel aastal 21. korda toimuva Kaika Suveülikooli rektor Urmas Klaas saab suveülikooli toimumise ajaks kaela rektori ametiketi, mille valmistas metallikunstnik Põvvat Kama Karula Hoiu Ühingu tellimusel.Seo aastak 21. kõrda tulõva Kaika Suvõülikooli rektor Klaasi Urmas saa suvõülikooli aos kaala rektori ammõdiketi, mink tekk valmis metallikunstnik Kama Põvvat Karula Hoiu Ühingu telmise pääle.
4Ametikett antakse suveülikoolide järjepidevuse hoidjale Võro Seltsile VKKF üle reedel, 10. juulil 2009. kell 15.00. Võru Instituudi majas Võrus.Ammõdikett antas suvõülikuulõ kõrraldamisõ iist hää saisjalõ Võro Seltsile VKKF üle riidi, 10. juulil 2009. kell 15.00. Võro Instituudi majan Võrol.
5Ametikett jääb kuni XXI Suveülikooli alguseni hoiule XX Suveülikooli rektori Sulev Iva kätte, käesoleva aasta rektor Urmas Klaas saab ametiraha Suveülikooli avamisel 7. augustil Oraval.Ammõdikett jääs kooni XXI Suvõülikooli alostusõni XX Suvõülikooli rektori Jüvä Sulõvi kätte. Seo aastaga rektor Klaasi Urmas saa ammõdiraha hindä kaala Suvõülikooli vallalõtegemisel 7. augustil Oraval.
6Edaspidi hoitakse ja kantakse ametiketti Võro Seltsi VKKF poolt välja töötava statuudi kohaselt.Edespite hoitas ja kantas ammõdiketti Võro Seltsin valmis tettävä statuudi perrä.
7Seni ei ole Kaika Suveülikooli rektoril ametiketti olnud.Seoniaoni olõ-i Kaika Suvõülikooli rektoril ammõdiketti olnu.
8Ametikett koosneb vasest ja roostevabast terasest ehisplaadist ning Karula kihelkonna vööst ning selle kujundas ja teostas metallikunstnik Põvvat Kama.Ammõdikett om vasõst ja rostõvabast teräsest iloplaat üten Karula kihlkunna vüüga ja tuu mõtõl vällä ja tekk valmis metallikunstnik Kama Põvvat.
9Ehisplaadil on kasutatud kunstnik Epp Margna poolt kujundatud Kaika Suveülikooli XX juubeliks valminud logo.Plaadi pääl om pruugit kunstnik Margna Epu Kaika Suvõülikooli XX juubõlis kujondõdu logo.
10Kaika Suveülikooli rektor valitakse igal aastal augustikuu esimesel nädalavahetusel toimuva võrukeelse ja -meelse Kaika Suveülikooli õppetöö juhtimiseks ja vaimu hoidmiseks.Egä aastak valitas Võro Seltsi juhatusõn Kaika Suvõülikooli rektor, kiä piät hoitma suvõl augustikuu edimädsel nädälivaihtusõl olõva võrokeelitse ja -meelitse suvõülikooli opitüü vaimu.
111989. aastal Karula kihelkonnas Kaikal esimest korda toimunud Kaika Suveülikool toimub igal suvel ajaloolise Võrumaa erinevates kihelkondades ning selle järjepidevust hoiab Võro Selts VKKF koos kohapealsete organisatsioonide ja asutustega.Kaika Suvõülikuul oll edimäst kõrda 1989. aastagal Kaikal Karula kihlkunnan ja edespite om suvõülikuuli kõrraldõdu egä suvi aoluulidsõ Võromaa esi kihklkundõn.
12Ametiketi tellis Karula kihelkonna looduse ja kultuuripärandi hoidmiseks asutatud mittetulundusühing Karula Hoiu Ühing, kes oli üks eelmisel aastal Karula kihelkonnas Kaikal toimunud XX suveülikooli korraldajatest.Suvõülikuulõ kõrraldamisõ iist sais hää Võro Selts VKKF üten paigapäälitside seltse ja asotuisiga. Ammõdiketi telse Karula kihkkunna luudusõ ja kultuuriperändi hoitmisõs tett mittetulundusühing Karula Hoiu Ühing, kiä oll üts minevä aasta Kaikal olnu XX suvõülikooli kõrraldajist.
13
14Lähem info:Teedüs:
15
16Triinu OjarTriinu Ojar
17533 22 153533 22 153
18Võro Seltsi VKKF juhatuse esimeesVõro Seltsi VKKF juhatusõ esimiis
19www.voroselts.eewww.voroselts.ee
20
21Põvvat KamaPõvvat Kama
2253 993 50553 993 505
23Rektori ametiketi valmistaja, metallikunstnikRektori ammõdiketi tegijä, metallikunstnik
24
25Pille TomsonPille Tomson
2653 030 66153 030 661
27Karula Hoiu Ühingu liigeKarula Hoiu Ühingu liigõ
28www.khy.eewww.khy.ee